logo wol

  

„Kto zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować zgodnie z Jego przykładem,
i to przede wszystkim wtedy, kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim”

   Papież Franciszek                               

 cien2

bylemglodny wolontariat

 

WOLONTARIAT z łac. voluntas - wola, chęć; jest to bezpłatne, dobrowolne i  świadome pomaganie innym ludziom Wolontariat elżbietański prowadzony jest w duchu miłości miłosiernej, jaką na co dzień praktykowała św. Elżbieta Węgierska pomagając biednym i chorym. Jest to współczesna dobrowolna i bezinteresowna chęć pomocy drugiemu człowiekowi, realizująca się w konkretnych czynach oparta na modlitwie i miłości do drugiego człowieka

WOLONTARIUSZ ELZBIETAŃSKI z łac. voluntarius - dobrowolny, ochotniczy.  Wolontariuszem Elżbietańskim może zostać każdy, kto chce za przykładem św. Elżbiety Węgierskiej pomagać innym w sposób szczególny ludziom biednym i chorym.

podziekowanie wolontariat

 

Zgromadzenie Sióstr św. ElżbietyJeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć
Jadłodajnie dla potrzebujących”,
może to uczynić przekazując swój dar serca:

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
UL. ŁĄKOWA 1, 61-878 POZNAŃ

PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093
z dopiskiem "JADŁODAJNIA"

O wszystkich dobrodziejach Jadłodajni pamiętamy w codziennej modlitwie.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

cien2