KODEKS ETYCZNY WOLONTARIUSZA

Wolontariusz …

JEST ŚWIADOMY

dlaczego chce pomagać innym ludziom.

 

JEST PRZEKONANYM

nie oferuj swojej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

 

JEST OTWART I KOMUNIKATYWNY

zgłaszaj sugestie, nie „uderzaj” w innych. Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

 

PRZESTRZEGA ZASAD

przestrzegaj warunków współpracy zawartych w porozumieniu o wolontariacie. Jeśli masz wątpliwości – pytaj. Przyjęte zasady mają swoje uzasadnienie.

 

MÓWI OTWARCIE

pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz. Nie pozwól, by tłumione wątpliwości i frustracje odciągały Cię od tego, co najważniejsze.

 

JEST ASERTYWNY

bo najważniejsze, aby robić to z chęcią, a nie z przymusu.

 

JEST UŚMIECHNIĘTY

bo uśmiech to podstawa

 

JEST SUMIENNY

jeżeli się czegoś podejmujesz – rób to do końca.

 

JEST UFAJĄCY

uwierz w siebie – jesteś wyjątkowy – masz moc pomagania.

 

Zapoznałam / em się z Kodeksem Etycznym i regulaminem wolontariatu:

 

 

…………………………
(podpis wolontariusza)