Elżbietański Dom RekolekcyjnyKontakt | Dojazd


Historia

Dnia 7 października 1967 r. – Prowincja Poznańska od p. Wiesławy Cichowicz otrzymała aktem notarialnym w dożywocie mały 2 pokojowy dom w Puszczykowie wraz z parkiem i ogrodem. Ze względu na jego zdrowotne położenie przeznaczony został na dom wakacyjny dla Sióstr.

Dnia 17 lipca 1981 r. – po przepisaniu nieruchomości w Puszczykowie na własność Zgromadzenia (dotychczas była zapisana na osoby fizyczne) wszczęto starania o zezwolenie na budowę nowego domu co ostatecznie – po wielokrotnych odmowach – uzyskano w 1986 r. Zaraz tez rozpoczęły się prace przy budowie. Po wielu staraniach o dalsze pozwolenia na podniesienie domu do 1 piętra i powiększenie o dwa skrzydła łącznie z kaplicą, jak i o z trudem zdobywane materiały budowlane prace zostały ukończone.

Dnia 11 października 1990 r. – odbiór techniczny budowy w stanie surowym.

Dnia 17 września 1992 r. – poświęcenie domu wraz z kaplicą przez Ks. Arcybiskupa Metropolitę Jerzego Strobę.

Od stycznia 1994 r. – wszystkie serii rekolekcji dla Sióstr Prowincji Poznańskiej odbywają się w Puszczykowie.

25 września 1994 r. – nastąpiło otwarcie i poświęcenie Nowicjatu (wspólnego dla 3 Prowincji: Poznańskiej, Toruńskiej i Warszawskiej) przez Ks. Biskupa Zdzisława Fortuniaka.

Od 1 stycznia 1995 r. – Dom w Puszczykowie jest samodzielną placówką z nowo mianowaną Przełożoną Domu.