Przyjęcie nowej członkini do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety

„Wspólnota Apostolska św. Elżbiety jest wspólnotą świeckich katolików(….). Żyjąc duchem Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety pragną oni pełniej przeżywać we własnym środowisku swoje chrześcijańskie powołanie i poprzez dzieła czynnej miłości bliźniego dawać temu świadectwo.”

Statuty Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety.

8 grudnia 2010 r. w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny członkowie Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety ze Śremu, jak co roku, odnowili swoje przyrzeczenia. Dzień ten był wyjątkowy. Zaszczyciła nas swoją obecnością siostra Prowincjalna M. Emerencja Pawłowska i siostra Ekonomka M. Michaela Szałkowska. Do Wspólnoty dołączyła pani Teresa, która od roku przygotowywała się do tego momentu poznając życie Wspólnoty, Statuty i Patronkę. Najpierw wszyscy zasiedli do wspólnego stołu, by dzielić się radością i dobrym słowem.

 

Uroczyste przyjęcie kandydatki miało miejsce podczas wieczornej Eucharystii, w kaplicy domu Sióstr przy ul Dutkiewicza 13 w Śremie. W czasie celebracji członkowie dziękowali za łaskę przynależności do Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety, a także prosili o błogosławieństwo Boże w podejmowanej posłudze zwłaszcza dla mającej złożyć przyrzeczenia Teresy Stachowskiej. Mszy św. przewodniczył ksiądz Rafał Cywiński. Pani Teresa swoje przyrzeczenia złożyła na ręce siostry Prowincjalnej M. Emerencji Pawłowskiej. Nowa członkini otrzymała Statuty Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety i medalik św. Elżbiety, które wcześniej poświecił kapłan.

Pani Teresie życzymy wytrwałości w posłudze podejmowanej dla drugiego człowieka, który potrzebuje wsparcia i miłości oraz radości z przynależności do Wspólnoty Apostolskie św. Elżbiety i czerpania z duchowości Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety.