Dzień skupienia w Krotoszynie

W dniu 11 czerwca 2011 roku w Krotoszynie odbyło się skupienie członków Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety ze Śremu i Krotoszyna.

Duchowym przewodnikiem skupienia był Ojciec Eugeniusz Hanas – filipin z Gostynia. Spotkanie rozpoczęło się Godzinkami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Później Ojciec wygłosił pierwszą konferencje, która dotyczyła powołania. Wskazał, że powołany zawsze powinien przyjmować Chrystusowy sposób bycia, ponieważ od naszego ducha zależne jest nasze apostolstwo, życie. Ważne, byśmy nie myśleli tylko o sobie, ale także czy innym jest z nami dobrze. Po konferencji miała miejsce Adoracja Najświętszego Sakramentu, która była czasem na osobistą rozmowę z Bogiem, a także chwilą pojednania z Nim w sakramencie pokuty. Modlitwę adoracyjną zakończyliśmy wspólnie odmawiając trzecią tajemnicę chwalebną różańca świętego oraz modlitwę o dary Ducha Świętego.

 

Następnie w kaplicy domu sióstr odprawiona została Msza św., którą koncelebrowali Ojciec Eugeniusz Hanas oraz Ksiądz Kanonik mgr Stanisław Mieszała proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Krotoszynie. Po Eucharystii zjedliśmy smaczny obiad. Była to chwila do radosnej rozmowy oraz dzielenia się codziennością.

Po obiedzie Ojciec Eugeniusz wygłosił drugą konferencje. W dalszej części skupienia modliliśmy się Koronką do Bożego Miłosierdzia i Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Skupienie zakończyliśmy kawą, był to czas na podziękowania i dzielenie się wiarą.