Siostry Elżbietani

Wychodząc naprzeciw różnorakim, wielostronnym potrzebom dzieci, Siostra M. Rosaria – katechetka przy parafii Bożego Ciała w Poznaniu, rozpoczęła organizować  „Przystań”. Świetlica, która jest miejscem dobrego i bezpiecznego miejsca spędzania czasu przez dzieci w wymiarze trzech godzin od poniedziałku do piątku oraz otrzymują pomoc przy odrabianiu lekcji, spożywają posiłek. Świetlica mieści się w domu w dawnej kuchni przy ul. Łąkowej 4. Jeden raz w tygodniu do pomocy przychodzą siostry juniorystki, które razem z s. M. Rosarią troszczą się o rozwój wewnętrzny, o wzrost wiary i życia religijnego. Stąd każde zajęcia rozpoczynają krótką modlitwą, chodzą na różne nabożeństwa charakterystyczne dla aktualnie przeżywanego okresu liturgicznego (różaniec, drogi krzyżowe, roraty, pierwsze piątki miesiąca).

 

Siostry Elżbietanki Świetlica

Dziękujemy wszystkim życzliwym ludziom, którzy wspierają naszą posługę wobec dzieci.
I Ty też możesz pomóc gdy:
- posiadasz wolny czas
- chcesz podzielić się wypracowanym dobrem – posiadasz środki finansowe, którymi chcesz podzielić się z  potrzebującymi
- chcesz podzielić się pomysłami, które ułatwią naszą pracę jako wolontariusz.

Zgromadzenie Sióstr św. ElżbietySiostry ElżbietaniJeśli ktoś z Państwa posiada możliwość i pragnie wesprzeć Świetlicę dla dzieci, może to uczynić przekazując swój dar serca:

 ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY

UL. ŁĄKOWA 1, 61-878 POZNAŃ

PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093
z dopiskiem "ŚWIETLICA"
O wszystkich dobrodziejach Świetlicy pamiętamy w codziennej modlitwie.

Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety