JAK MOŻESZ POMÓC?

- modlitwą
- zostań wolontariuszem
- zostań darczyńcą
Jeśli ktoś posiada możliwość i pragnie wesprzeć „Jadłodajnie dla Potrzebujących”, może to uczynić przekazując swój dar serca dla Osób, które korzystają z naszej Jadłodajni przy ul. Łąkowej 4 w Poznaniu:

ZGROMADZENIE SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY
UL. ŁĄKOWA 1, 61-878 POZNAŃ
PKO BP 08 1020 4027 0000 1402 0032 0093
z dopiskiem "JADŁODAJNIA"

O wszystkich dobrodziejach Jadłodajni pamiętamy w codziennej modlitwie.