Ziemia Święta

Ziemia ŚwiętaSiostry Elżbietanki
El. Batikh 1; P.O. Box 20256;
JERUSALEM  -  Old City  ISRAEL
tel. 0097226282017  fax 0097226284835
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
http://elzbietankijerozolima.com/

Założ. 1931 r.  Dom Polski (Stary)
Działalność:     Hospicjum dla pielgrzymów, ambulatoryjna opieka nad chorymi.


Siostry Elżbietanki
Hahoma Hashelishit  St. Musrara Quarter, P.O. Box 277;
JERUSALEM 8  ISRAEL
tel. 0097226285916  fax 0097226288652
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założ. 1940 r.  Dom Polski  (Nowy)
Działalność:     Hospicjum dla pielgrzymów.


Siostry Elżbietanki
Mount of Olives  P.O. Box 20054
JERUSALEM  ISRAEL
tel. 0097226288221 fax 0097226272291
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Założ. 1971 r.  Dom Pokoju  (Home of Peace)
Działalność:     Sierociniec dla dzieci arabskich (prowadzony od 8.12.1967 r.)


H I S T O R I A

Jerozolima – 1931 r.

W tym mieście nasze siostry starają się żyć słowami Pana Jezusa: „Miłujcie się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem”. Siostry poprzez umiłowanie Pana Boga, modlitwę, czyn pełniony w pokorze, cichości, bez hałasu i rozgłosu starają się kochać i uczyć tej miłości wszystkich napotkanych każdego dnia.

Pierwsze siostry przybyły do Ziemi Świętej 25 marca 1931 r., które zostały posłane przez Matkę M. Stanisławę Dankowską ówczesną Przełożoną prowincji poznańskiej w odpowiedzi na prośbę Jego Eminencji Księdza Kardynała Prymasa Polski Augusta Hlonda. Siostry miały prowadzić „Dom Polski” kupiony w 1908 r. przez Księdza Marcina Pinciurka w starej części Jerozolimy. Najistotniejszym i podstawowym zadaniem miało być udzielanie opieki i schronienia przybywającym do Jerozolimy polskim pielgrzymom.
Po przyjeździe do Jerozolimy siostry zastały dom w zupełnej ruinie.  Brakowało okien, drzwi, podłóg, instalacji wodnej i elektrycznej. Jednak nie zniechęciło ich to. Z głęboką ufnością w Boża pomoc doprowadziły dom do stanu używalności, nadając mu przyzwoity wygląd zewnętrzny i wewnętrzny. Przekształciły go na dom zakonny i utworzyły w nim hospicjum dla pielgrzymów. Z czasem zaczęły przyjmować pątników udzielając im pomocy i schronienia. W latach 1939 – 1946 dom był też schronieniem dla wojska i uchodźców z Polski. Siostry prowadziły ochronkę dla dzieci emigrantów i z pomocą arabskich dziewcząt przygotowywały codziennie obiady dla osób rozmieszczonych w różnych punktach Jerozolimy. Katechizowały, przygotowywały dzieci i młodzież do przyjęcia sakramentów. Za przykładem naszych Matek Założycielek udzielały także pomocy ambulatoryjnej i przyjmowały chorych w urządzonej w domu przychodni. Do dziś siostry prowadzą w Starym Domu Polskim punkt ambulatoryjny, udzielają pomocy najuboższym, także w ich domach i prowadzą hospicjum dla pielgrzymów.

Jerozolima - 1941 r.

Dwadzieścia lat później 21 grudnia 1941 r. poświęcony i oddany do użytku został drugi dom w Jerozolimie „Nowy Dom Polski”. Podobnie jak remont „Starego Domu Polskiego” tak i budowa nowego domu wiązała się z wieloma przeszkodami i trudnościami. Jednak i to nie odebrało siostrom chęci i zapału. Motywacją była narastająca liczba uchodźców, dla których brakowało już miejsca w poprzednim domu. W „Nowym Domu Polskim” siostry otworzyły przychodnię, kuchnię oraz przedszkole. Przyjmowały na rekonwalescencję rannych żołnierzy i w miarę możliwości, jeżeli pozwalały na to warunki, gości. Dom przez pewien czas po II wojnie światowej służył też jako szpital. 
Ogromne cierpienie i ból przyniosły siostrom wydarzenia roku 1948, kiedy to pod eskortą wojska musiały opuścić dom. Dopiero po dwóch latach otrzymały pozwolenie na powrót. Jednak przez ten czas dom został zupełnie zdewastowany. Z dobrze wyposażonego budynku, posiadającego salę operacyjną, aptekę, ambulatorium pozostały ruiny. Nie było okien, drzwi nie mówiąc już o jakichkolwiek sprzętach. Widok był tak straszny, że można było się załamać, jednak ówczesna siostra Przełożona M. Augustyna Skibińska w prostocie, wierząc w Bożą łaskę i całkowicie ufając Panu Bogu wyszła na ulicę i spod gruzów powojennych wyciągała drzwi, okna, szafy, które wyniesione były na barykady, aby urządzić dom w taki sposób, żeby zapewnić siostrom bezpieczne miejsce do modlitwy, pracy i odpoczynku. Dom uległ ponownym zniszczeniom w 1967 r. podczas 6 – dniowej wojny. Wymagał kolejnych napraw i remontów. Istnieje on jednak do dziś, siostry obecnie zajmują się opieką nad pielgrzymami.
Siostry starają się, aby wszyscy odwiedzający Ziemię Świętą pielgrzymi czuli się dobrze. Każdego dnia starają się, aby ich posłudze towarzyszył duch Ewangelii.  Opiekują się zresztą nie tylko pielgrzymami, ale także innymi osobami przybywającymi do Jerozolimy. Dbają o potrzeby duchowe Polaków, którzy przypadkowo znaleźli się w Izraelu. Także siostry z „Nowego Domu” przez dwa lata były duchowymi opiekunkami robotników budujących kilometrowy tunel w Har–Gilo w pobliżu Betlejem; robotnicy mogli uczestniczyć we Mszy św. w sobotę, gdyż niedziela była dla nich dniem pracy.
Siostry w Jerozolimie wspierają również pomocą dziewczęta z Europy posługujące jako wolontariuszki w hospicjach i organizacjach dobroczynnych.

Jerozolima - 1967 r.

W roku 1967 po sześciodniowej wojnie powstała trzecia placówka naszych sióstr w Jerozolimie. W wyniku wojen coraz więcej dzieci traciło rodziców. Siostry przejęte ich losem postanowiły utworzyć Sierociniec, który otrzymał nazwę „Dom Pokoju”. Siostry początkowo wynajęły mały dom u stóp Góry Oliwnej gdzie zaopiekowały się kilkorgiem dzieci. Droga do powstania sierocińca była bardzo długa i trudna. Siostry napotykały wiele przeszkód. Jednak w 1973 r. rozpoczęto budowę istniejącego do dziś „Home of Peace” – „Dom Pokoju”, w którym wiele dzieci znalazło miłość, ciepło i troskę.
Inny charakter ma więc posługa sióstr w Domu na Górze Oliwnej. Siostry bowiem prowadząc Sierociniec starają się dla tych dzieci wszystkim, by zapewnić im to, czego potrzebują, a przede wszystkim każdego dnia dają im miłość, czułość, zainteresowanie. Dbają zarówno o ich stan fizyczny jak i duchowy. Pomagają też dorastającym dziewczętom. Wspierają także biednych znajdujących się w okolicach „Domu Pokoju” oraz z miejscowości, z których pochodzą dzieci zamieszkujące w Sierocińcu.

Historia powstania placówek w Jerozolimie była bardzo burzliwa, pełna trudności, cierpień. Jednak wszystko to siostry pokonały czerpiąc siły u stóp Tabernakulum. Siostry dawały i dają każdego dnia świadectwo miłości swoim życiem, swoją postawą i całkowitym umiłowaniem Pana Boga.