Czechy

 
godło Czechflaga CzechKongregace Sester sv. Alžběty
Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety
794-01 KRNOV – JEŽNIK 62, Czechy
tel. 00420554615436


Założ. 1929 r. Dom pod wezwaniem św. Józefa.
Działalność:   Pielęgnacja chorych w Domu Opieki, katechizacja, praca przy kościele.

H I S T O R I A

Początki powstania placówki w Czechach sięgają 1878 roku, kiedy to w czasie epidemii tyfusu starosta Krnova zwrócił się do ówczesnej Matki Generalnej Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Franciszki Werner z prośba o podjęcie przez Siostry Elżbietanki posługi wśród chorych i cierpiących. Pierwsze Siostry: M. Maurycja, M. Boromea, M. Eufemia i M. Corona przybyły do Czech 6 maja 1878 r. Władze miasta przekazały wówczas Siostrom pomieszczenie w starym szpitalu, a jako wyraz wdzięczności, o utrzymanie Sióstr miała zadbać miejscowa ludność.

W miarę upływu czasu szerokie pole pracy pielęgniarskiej i charytatywnej wymagało od Zgromadzenia przybycia większej ilości sióstr, co przyczyniło się do powstania dalszych placówek w Czechach min. w Hlucinie - jednakże posługa sióstr koncentrowała się zasadniczo w samym Krnovie. W 1912 roku po wielu przeszkodach i trudnościach wybudowano nowoczesny na ówczesne czasy szpital, zaopatrzony we wszystkie potrzebne sprzęty i oddziały, a stary szpital częściowo przekształcono w międzyczasie na dom dla ludzi starszych, potrzebujących opieki, w pozostałej jego części urządzony został żłobek, dom dziecka i przedszkole. Wówczas posługiwało tam 13 sióstr, nadal zajmując się także ambulatoryjną opieką chorych w ich mieszkaniach.

Stopniowo do naszego Zgromadzenia zaczęły zgłaszać się czeskie kandydatki, których początkowa formacja odbywała się w Nysie. Jednakże w 1935 roku 12 stycznia została erygowana prowincja czeska, a dom nowicjatu został utworzony 6 maja 1936 roku w Jeżniku. Niestety, kwitnący życiem dom nowicjatu funkcjonował tylko do 1939 roku. Z chwilą wybuchu II wojny światowej został zajęty przez Niemców. Pomimo trwania wojny siostry chodziły w habitach i pracowały nadal w szpitalu, a w kaplicy szpitalnej św. Józefa mogła być odprawiana Msza św. Inne praktyki życia zakonnego były zakazane. Kandydatki z okresu wojennego odbywały nowicjat we Wrocławiu.

W czasie powojennym, gdy władze w Czechach przejęli komuniści, siostry opiekujące się dziećmi były stopniowo usuwane z placówek. W 1959 roku zabrano im szpital, a siostry zostały wyrzucone z domu starców wraz z podopiecznymi, którzy zostali umieszczeni w odebranym domu rekolekcyjnym w Jeżniku. Wówczas powstał dom starców w Jeżniku, który funkcjonuje do dziś. W czasach powojennych Siostrom zakazana była wszelka inna działaność, toteż, dokąd starczyło sił poświęcały się osobom starszym i chorym. Tak było do 1975 roku. Mimo zakazów, przez cały czas (także wtedy, gdy już nie pracowały w domu starców) udzielały pomocy chorym i pomocy ambulatoryjnej w swoim domu. Po za tym od wielu, wielu lat, po dziś dzień siostry piorą i prasują bieliznę kościelną z kilku okolicznych kościołów. W latach reżimu komunistycznego siostry były całkowicie odizolowane i pozbawione kontaktu ze Zgromadzeniem. Nie mogły wyjeżdżać z kraju, ani utrzymywać kontaktów z przełożonymi wyższymi. Siostry otrzymały jednak z czasem pozwolenie na kontaktowanie się z siostrami z prowincji katowickiej, dlatego też placówka w Jeżniku została przyłączona do tej prowincji. W takich warunkach siostry przeżyły 40 lat. Niestety z powodu zakazu przyjmowania nowych kandydatek liczba Sióstr ciągle malała.

W wyniku zmian politycznych w krajach bloku komunistycznego, również w Czechach rok 1990 przyniósł niespodziewanie wolność, przywrócił możliwość utrzymywania swobodnych kontaktów ze światem. Ta zmiana sytuacji pozwoliła na wzmocnienie personalne placówki w Krnovie. Jeszcze w tym samym roku zostały wysłane z Katowic do Krnova dwie młode siostry. W następnych latach w miarę możliwości placówkę wspierały okresowo inne młode siostry z Polski. Obecnie placówka liczy 5 sióstr.

Sytuacja religijna w wolnej Republice Czeskiej jest bardzo trudna. Dziesiątki lat panowania systemu totalitarnego, prześladowania Kościoła, planowej i brutalnej ateizacji, wydały bardzo bolesne owoce, gdyż społeczeństwo Czeskie w ogromnej większości uległo tym wpływom. Większość ludzi nie jest ochrzczona, żyje w wolnych związkach małżeńskich i jest zupełnie obojętna religijnie. Tę trudną sytuację pogłębia często brak kapłanów.

Kiedy po 1990 r. przybyłyśmy do Krnova, początkowo odwiedzałyśmy chorych w ich domach. Sytuacja zmieniła się zwłaszcza, gdy mogłyśmy wznowić pracę pielęgniarską w Domu Starców w Jeżniku. Ponieważ potrzeby duszpasterskie także były duże, podjęłyśmy katechizację dzieci w szkole oraz posługę w specyficznym środowisku - cygańskim. Dzieci z tych rodzin objęte są stałą katechizacją, w miarę możliwości udzielamy im pomocy materialnej w postaci odzieży, przyborów szkolnych, organizujemy dla nich wyjazdy wakacyjne i zajęcia popołudniowe.

W środowisku, w którym żyjemy i posługujemy podstawowym i najskuteczniejszym apostolstwem jest świadectwo naszego życia. Faktem jest, że potrzeba ogromnej cierpliwości i delikatności wobec tych ludzi, a nade wszystko wytrwałej modlitwy, żeby w ich sercach obudzić pragnienie poznania i odkrycia Boga. Z biegiem czasu jednak da się zauważyć zmianę w społeczeństwie. Zapewne przyczyniają się do tego także przybywający z Polski kapłani. Pojawiają się już także rodzime powołania. Pomimo to potrzeby duszpasterskie są nadal wielkie. Pan Bóg jednakże sam przygotowuje ludzkie serca na przyjęcie prawdy, a my nie przestajemy modlić się, by była ona przyjęta przez wszystkich.

Nasze modlitwy łączymy z czynami. Starając się prowadzić dialogi z dorosłymi i młodzieżą oraz rozsyłać materiały powołaniowe o naszym Zgromadzeniu. Fakt pojawienia się kilku młodych dziewcząt, zainteresowanych naszą posługą w tym kraju, napawa nas wielką radością, jednakże pozostawiamy to Bożej woli. Z sercami pełnymi oddania i ufności w Boże drogi pragniemy każdego dnia kroczyć odważnie po czeskiej ziemi, szerząc elżbietański charyzmat.