foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Siostry Elżbietanki

Prowincja Poznańska

„Pan jest blisko, nie zasmucajcie Go.”
św. Elżbieta

Niezbędnik duchowy

Wyszukiwarka

Polish Arabic Czech Danish English Georgian German Hungarian Italian Lithuanian Norwegian Portuguese Russian Spanish Swahili Swedish Ukrainian Vietnamese Yiddish

Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu

W sobotę, 9 marca 2013 r. udałyśmy się do św. Józefa by w roku stulecia Prowincji Poznańskiej, na nowo powierzyć się opiece św. Józefa oraz prosić o łaskę głębokiego życia wewnętrznego dla każdej z Sióstr i postulantki.

W Sanktuarium przywitał nas Kustosz, Ksiądz Prałat Jacek Plota, który wskazał na szczególny charakter miesiąca marca, w czasie którego pielgrzymi przybywają i oddają się w opiekę Patriarchy z Nazaretu. Rozpoczęłyśmy swoje pielgrzymowanie do Sanktuarium św. Józefa od modlitwy osobistej, a następnie śpiewałyśmy Godzinki ku Jego czci. O godz. 12:00 uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Prałat Tomasz Ilski, proboszcz parafii św. Biskupa Stanisława w Ostrowie Wielkopolskim. Ksiądz Kanonik Tomasz, powiedział min.: „Dobrze, że jest to święte miejsce. I dobrze, że możemy stanąć przy św. Józefie, wsłuchując się razem z nim, co Bóg nam powie. Tę Najświętszą Ofiarę składam Panu Bogu w następującej intencji: za przyczyną św. Józefa z prośbą o łaskę głębokiego życia wewnętrznego dla każdej siostry i postulantki. I dziś, kiedy dziękujemy Panu Bogu za wasze, Drogie Siostry, powołanie na nowo się rozkochajcie w Panu Bogu, na nowo. To pierwsze czytanie tak prowokacyjnie znowu nam mówi o miłości: Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu. Chyba nie. Chyba nie jest tak, że miłość nasza podobna jest do chmur, które znikają. Ale chcemy, żeby ta miłość była ugruntowana, żeby była wspaniała, żeby była tak na zawsze. I nie bójcie się pytać o waszą miłość. I nie bójcie się pytać o waszą wiarę. I nie bójcie się pytać o wasze człowieczeństwo. Nie bójcie się pytać o wolność. I nigdy nie zrezygnujcie z wolności. I nie zrezygnujcie z miłości. I róbcie wszystko, żeby ta wasza wiara była niesamowicie silna. Bo chyba nasze czasu domagają się silnej wiary, niesamowitej miłości i poczucia tego, że przy Bogu jesteśmy naprawdę wolni, tylko przy Bogu”.

Przed błogosławieństwem odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Benedykta XVI, który w "Porta Fidei" prosił, by wspólnoty zakonne znalazły w ciągu trwania Roku Wiary dzień publicznego wyznania Credo, dlatego z zapalonymi świecami publicznie wyznałyśmy CREDO. Tej modlitwie przewodniczyła Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak, ogarniając szczególnie te Siostry, które w tym dniu pielgrzymowały z nami duchowo, ponieważ przez cierpienie, chorobę lub obowiązki pozostały w domach. Siostry po każdym wezwaniu śpiewały trzykrotnie: amen, amen, amen, a następnie oddałyśmy się w opiekę św. Józefa, zawierzając wspólnym głosem intencje, z którymi przybyłyśmy do Sanktuarium oraz wszystkie podejmowane przez nas dzieła. Prosiłyśmy o to, by być znakiem modlitwy i obecności Boga w świecie, o wrażliwość serca wobec ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze powołania, o pomoc w doskonałym wypełnianiu zamiarów Bożej Opatrzność oraz o radość z przeżywania każdego dnia swojego życia. Prosiłyśmy też o nowe powołania i o łaskę głębokiego życia wewnętrznego.

Kończąc Eucharystię Ksiądz Prałat Tomasz powiedział: Czcigodne Siostry, jesteście bardzo potrzebne i dlatego bądźcie silne wiarą. I to dobro, które jest w waszych sercach, szeroko rozsiewajcie wokół siebie.

 

 

 


AKT ZAWIERZENIA PROWINCJI POZNAŃSKIEJ
OPIECE ŚW. JÓZEFA

 

         Święty Józefie,/ Patronie życia wewnętrznego,/ przeżywając 100-lecie naszej Poznańskiej Prowincji,/ na nowo powierzamy Twojej opiece każdą Siostrę i Postulantkę.

         Twojej opiece oddajemy nasze Wspólnoty Zakonne, /aby były miejscami modlitwy /oraz znakiem obecności Boga /we współczesnym świecie. /Uwrażliwiaj nasze serca, /abyśmy z miłością potrafiły patrzeć na tych,/ których stawia nam Bóg na drogach naszego powołania/ realizując charyzmat błogosławionej Matki Marii Merkert. /Pomagaj nam, /abyśmy w swoim życiu /doskonale wypełniały zamiary Bożej Opatrzności/ i z radością przeżywały każdy dzień swego życia.

         Św. Józefie, / któryś żył ukryty w Bogu / co owocowało Bożym milczeniem /oraz pracowitością pełną poświęcenia i oddania,/ prosimy Cię uproś naszemu Zgromadzeniu nowe powołania,/ a nam powołanym upraszaj głębokie życie wewnętrzne,/ byśmy przeżywając codzienność z Jezusem i Maryją /wzrastały w wierze, nadziei i miłości.

        Wdzięczne za Twoją dotychczasową opiekę,/w postawie zawierzenia/, polecamy Ci nasze chore Siostry/ oraz nasze rodziny, / dziękując za wszelkie uproszone nam łaski, /ośmielamy się prosić,/ abyś nigdy nas nie opuszczał lecz uczył, / jak z Bogiem przejść przez życie. / Pozwól nam uchwycić dłoń Boga / i z nim iść do wiecznej chwały,/ gdzie On ze Swoim Synem w jedności Ducha Świętego / żyje i króluje na wieki wieków. Amen.


9 marca 2013 KALISZ

 

 

 

Pielgrzymka do Matki Bożej w Stęszewie

„Pieśnią wesela witamy, o Maryjo miesiąc Twój.
My Ci z serca cześć składamy, Ty nam otwórz łaski zdrój.
W tym miesiącu ziemia cała, życiem, wonią, wdziękiem lśni.
Wszędzie Twoja dźwięczy Chwała, gdy majowe płyną dni.”

        W dniu, 4 maja 2013 roku, wyruszyła pierwsza pielgrzymka Sióstr Elżbietanek Prowincji Poznańskiej do stóp Matki Bożej w Stęszewie; z intencją dziękczynną za 100 lat istnienia Prowincji oraz o uproszenie nowych powołań.
Na czele „pieszej sekcji pielgrzymkowej”, niosąc krzyż, szła Przewielebna Siostra Prowincjalna Kamila Paszkowiak. Jak na każdej szanującej się pielgrzymce, tak i u nas szło Studio, w którym swoją pomocą: głosem  i gitarą służyła nam Pani Hania wraz ze zespołem…
        W drodze, jak na prawdziwej pielgrzymce przystało, towarzyszył nam śpiew i modlitwa: śpiewana jutrznia, Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP, konferencja w drodze nt.: „Być Oblubienicą na wzór Maryi”, którą dla Sióstr wygłosił Przewodnik Duchowy – kleryk Dawid. Była także oczywiście i modlitwa różańcowa z rozważaniami na pierwszą sobotę miesiąca.
        Pogoda, wbrew wcześniejszym obawom niektórych, od początku do końca była wyśmienita. Humory dopisywały, a życzliwe reakcje mijających nas kierowców i zainteresowanie spotykanych ludzi, sprawiało, że wzrastała w nas świadomość jak ważne dla „ludzi w świecie”, jest świadectwo obecności i pobożności Sióstr zakonnych. Ludzie nie ukrywali wzruszenia.
        Im bliżej byłyśmy celu, tym częściej mijały nas samochody wiozące Siostry ze „zmotoryzowanej sekcji naszej pielgrzymki”. Jak miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze Sióstr. Część z Nich dołączyła wkrótce do nas na ostatni etap, powiększając w ten sposób naszą grupę :) Tymczasem w Witobelu, przy krzyżu, wraz z harcerzami, oczekiwał nas Kustosz stęszewskiego sanktuarium Ks. Kan. Jan Małeta, który przygotował nam miłe powitanie – młodzież wręczyła  każdej z Sióstr tulipana. Nasza grupa powiększała się z każdym krokiem. Przed mostem dołączyły do nas jeszcze dzieci, które wraz z paniami katechetkami witały nas śpiewem, z gitarą. Tak, w ogólnej radości; naszej i mieszkańców Stęszewa dotarłyśmy szczęśliwie do stóp Matki Bożej Niepokalanie Poczętej.                            
        Na miejscu okazało się, że Matka Boża w tym dniu ugościła pół Prowincji Poznańskiej Sióstr Elżbietanek – przybyło nas bowiem 110 Sióstr!
        Po chwili cichej modlitwy i oczekiwania rozpoczęła się Uroczysta Msza św., pod przewodnictwem J E Ks. Bpa. Grzegorza Balcerka. Ważnym wprowadzeniem do przeżycia tej Mszy św. był Akt Zawierzenia Matce Bożej, którego w imieniu Sióstr dokonała Rada Prowincji.
        Podczas kazania Ks. Bp. Grzegorz wyrażając radość, że w nasze jubileuszowe dziękczynienie włączyłyśmy; z natchnienia Ducha Świętego; tę właśnie, pielgrzymkową formę pobożności Maryjnej, z naciskiem podkreślił, że w oczach Boga liczy się nie ilość, ale jakość tych, którzy za Nim idą. Jezus rozpoczął Swoją działalność przygotowując tylko 12-tu Apostołów, którym powierzył głoszenie Królestwa Bożego. To na ich świadectwie oparł budowlę i wiarę Swojego Kościoła.
        Kontynuacją tej myśli, było spotkanie Agape – po Mszy św. – na placu przed kościołem, gdzie mieszkańcy, przygotowali wspaniały poczęstunek.  Dlatego dziękując Ks. Kanonikowi, na Jego też ręce składamy wyrazy wdzięczności dla tych, którzy włączyli się w przygotowanie naszego spotkania: dziękujemy Ks. Wikaremu Janowi Schellerowi, który czuwał by wszystko było na swoim miejscu. Dziękujemy Panu Marianowi Płócienniczakowi, który już kilka dni naprzód załatwiał organizację posiłków, przygotował wraz z s. M. Maksymilianą wystrój przed Sanktuarium. Po prostu wszędzie dało się odczuć Jego zaangażowanie w przyjęciu Sióstr.  Wyrażamy także serdeczne podziękowania dla Pana Burmistrza Włodzimierza Pinczaka za zorganizowanie stołów i miejsc siedzących oraz dla braci – Panów Brudków, którzy – tak biblijnie mówiąc - rozbili namioty, by w razie zmiany pogody mogły być dla nas schronieniem, a tymczasem  dawały cień.
Podczas posiłku, Ks. Proboszcz przybliżył historię Sanktuarium Matki Bożej w Stęszewie. Nie zabrakło też czasu na Wspólną rekreację, którą przygotowały młodsze Siostry pod „dowództwem” s. Małgorzaty Kobierskiej. Śpiew, nie tylko „pobożnych” pieśni i wesołe scenki „z życia zakonnego wzięte”, nadały spotkaniu charakter bardzo spontanicznej radości, co było potrzebne zarówno starszym, jak i młodszym Siostrom. Był to też ważny i dobry czas, by Siostry mogły po prostu ze sobą być i porozmawiać. Było nam ze sobą dobrze!
        Zakończeniem tak pięknego dnia było nabożeństwo majowe, poprowadzone przez Proboszcza - Ks.  Kan. Jana Małetę.

Dziękujmy Bogu i Matce Jego, że nam pomogli doświadczyć tego,
iż jest możliwa radość i zgoda, gdy każda Siostra, starsza i młoda,
pragnie Wspólnoty z Bogiem, z Siostrami.
Matko Stęszewska – módl się za nami!

s. M. Agnes Schmidt

 

 

Matka Boska Stęszew

 

        Matko Boża Stęszewska przychodzimy do Ciebie w trwającym Roku Jubileuszowym, by najpierw podziękować Tobie za matczyną opiekę nad Siostrami Prowincji Poznańskiej. Pragniemy na nowo schronić się w Twym Sercu, by wejść w Twoje życie wiary, nadziei i miłości oraz  Maryjo chcemy wpatrywać się w Twoje Oblicze i uczyć się od Ciebie tego prawdziwego piękna wynikającego z życia w łączności z Bogiem. Tak czyniły pokolenia naszych Współsióstr począwszy od Matek Założycielek ,odnajdywały w Tobie – najlepszą naszą Matkę.

        Nauczycielko ukrytej i cichej ofiary, Tobie oddajemy nasze życie i naszą miłość, nasze prace, radości, nadzieje i nasze cierpienia. Tobie powierzamy nasze śluby i naszą konsekrację. Chcemy całkowicie należeć do Ciebie i razem z Tobą iść drogą zawierzenia Chrystusowi obecnemu i działającemu w Kościele. Prowadź nas i naszą Prowincję, Swoją matczyną ręką. Prowadź nas ścieżkami prawdy i miłości oraz pokornej służby Bogu i bliźnim.
        Pokorna Służebnico Pana w tej pielgrzymce do Sanktuarium w Stęszewie przynosimy także prośbę o dar nowych powołań do naszej Rodziny zakonnej. Ty, która znasz potrzeby Kościoła i świata uproś dla wielu młodych dziewcząt odwagę pójścia za głosem Twego Syna, pomóż im przezwyciężyć wszystkie przeszkody na drodze realizacji Bożego zamiaru wobec nich.
        Zawierzamy Ci także Maryjo nasze rodziny, naszych bliskich, przyjaciół, dobrodziejów i wszystko co posiadamy. Ty, Najlepsza Matko chroń ich od złego i upraszaj łaski potrzebne do zbawienia.
        Maryjo - Matko Mądrości, wspieraj nas, abyśmy uczestnicząc w ziemskim pielgrzymowaniu do domu Ojca pielęgnowały duchowe dziedzictwo naszej Rodziny zakonnej, a jednocześnie jasno odczytywały znaki czasów nowego Tysiąclecia. Strzeż naszych Wspólnot, by zawsze trwały w miłości i gorliwości w służbie Bożej. Weź w Swą opiekę Siostry chore, w podeszłym wieku, cierpiące fizycznie, czy duchowo i bądź im Pocieszycielką i Uzdrowieniem na duszy i ciele.
          Ochraniaj Siostry młode i czuwaj nad ich powołaniem. Siostrom posługującym poza granicami Polski bądź nieustanną pomocą i wsparciem. Zmarłym Siostrom ukaż błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezusa.
Maryjo -  spraw, abyśmy na drogach nowego stulecia Prowincji promieniowały światłem Chrystusa. Przyjmij naszą służbę i zanieś wszystko, co nas stanowi, przed oblicze Boga w Trójcy Świętej Jedynego.
Niepokalana Dziewico Stęszewska, módl się za nami.

Relikwie  Krwi św. Jana Pawła II w kaplicy nowicjatu

Dzięki staraniom s. Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak w marcu br. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przekazał relikwie krwi bł. Jana Pawła II do kaplicy nowicjatu w Puszczykowie.
W liturgiczną Uroczystość Św. Wojciecha - patrona Polski 23 kwietnia 2013 r., w nowicjacie  w Puszczykowie podczas Mszy Świętej zostały wprowadzone relikwie krwi bł. Jana Pawła II. Eucharystii przewodniczył ks. infułat Jakub Gil z Wadowic, który w swojej homilii min. powiedział:

  • „Papież Jan Paweł II rozwiązywał trudności i przeżywał życie na modlitwie”.
  • „Wiara, żeby się ostała potrzebuje modlitwy”.
  • „Owoce życia zakonnego są o tyle o ile człowiek się modli”.
  • „Bez Chrystusa życie będzie puste, powierzchowne, może błyskotliwe ale nie będzie głębi”.
  • „Powołanie –to powołanie do życia jako realizacji Miłości”.
  • „Modlitwa jest siłą do rozwoju wiary”.

Uroczysta Msza Święta była prawdziwym, wspólnotowym dziękczynieniem Bogu za wielki dar jakim był pontyfikat Ojca Świętego. Dziękczynieniem za dar  jest zakonne powołanie i służba bliźniemu w duchu charyzmatu bł. Matki Marii. Upraszaliśmy razem z przybyłymi Siostrami Prowincjalnymi z Polskich Prowincji za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II dla naszego Zgromadzenia potrzebne łaski do wzrostu w świętości, nowe powołania do zakonnej wspólnoty oraz łaskę wierności ślubom zakonnym, aby pociągnięte przykładem bł. Matki Marii wszystkie siostry wszędzie tam gdzie posługują niosły miłość miłosierną.
Błogosławieństwo relikwiarzem na zakończenie Mszy Świętej zaprosiło nas do uczczenia nabożnym pocałunkiem relikwii błogosławionego. Ze śpiewem na ustach przenieśliśmy na stałe relikwie do kaplicy nowicjackiej, w której wspólnie modliliśmy się za wstawiennictwem bł. Jana Pawła II i bł. Matki Marii o nowe powołania i uświęcenie życia każdego z nas.
Teraz zaś już „nie lękajmy się! Otwórzmy na oścież drzwi Chrystusowi”, bo każdego dnia On przychodzi do naszych wspólnot, a wraz z Nim ze swoją wstawiennicza modlitwą nasi święci i błogosławieni patronowie.

s. M. Emilia

Wieczornica Jubileuszowa 100-lecia Prowincji Poznańskiej

        Nadszedł długo oczekiwany moment. W piątkowy wieczór, 20 września serca biły nam mocniej. W tonącej w kwiatach kaplicy Domu Prowincjalnego w Poznaniu, rozpoczęliśmy uroczyste Nieszpory ku czci bł. Matki Marii.  Potężny śpiew zgromadzonych Sióstr, przepełniony był ogromnym uczuciem wdzięczności wobec Boga. Nabożeństwu przewodniczył Ks. Bp. Grzegorz Balcerek. Z wypowiedzianych przez Niego słów, szczególnie wyryło nam się w sercach jedno zdanie: „Siostry, Kościół Was kocha”.  Kolację spożyliśmy w radosnej atmosferze, w pobliskiej Szkole Podstawowej. Kulminacyjnym punktem dnia była Wieczornica Jubileuszowa. Piękna sala, przygaszone światła, delikatna muzyka zespołu Arete tworzyły niezapomniany klimat. Było to niezwykłe spotkanie z bł. Matką Marią, która z nieba pisała list do wszystkich Sióstr z okazji 100-lecia Prowincji Poznańskiej. Ten jubileuszowy wieczór był pełen pięknej muzyki, wzruszających słów i głębokich przeżyć. Najważniejszym momentem było przekazanie krzyża Jubileuszowego, wykonanego z obrączek zmarłych Sióstr, „co są znakiem wierności. Stopionych razem tak silnie, jak silna jest więź miłości”. Ten szczególny dar Matka Maria złożyła w dłoniach S. Prowincjalnej Kamili. Nie mogło oczywiście zabraknąć wielkiego, jubileuszowego tortu. Wieczór zakończył się radosnym, siostrzanym spotkaniem wśród ciepłych rozmów.

s. M. Małgorzata

 

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=9vX83RgUPCE{/youtube}

Wieczornica Jubileuszowa

Dzień dziękczynienia za 100 lat Prowincji Poznańskiej - prezenatcje

        Sobota, 21 września to Dzień Dziękczynienia. Po wspólnym śniadaniu, spotkaliśmy się na sali jubileuszowej. Przedpołudniową część programu rozpoczęliśmy wystąpieniem Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka. Nasz prelegent, w swej niezwykle bogatej i dogłębnej refleksji, pochylał się nad zagadnieniem posługi Szarych Sióstr na przestrzeni lat. Następnie zgromadzeni obejrzeli krótką prezentację. Ukazywała ona początki posługi Sióstr w Poznaniu oraz prezentowała sylwetki wszystkich dotychczasowych Sióstr Prowincjalnych. Kolejnym wydarzeniem tego dnia było otwarcie wystawy, przedstawiającej życie i posługę Sióstr na terenie Wielkopolski. Wszyscy chętnie zwiedzali tą niezwykłą ekspozycję, z zainteresowaniem oglądając zgromadzone eksponaty. Była także okazja, aby trochę odpocząć przy filiżance gorącej kawy. Dalsza część naszego spotkania nosiła tytuł „Spotkanie z przeszłością”. Tutaj zebrani obejrzeli prezentacje, przedstawiające działalność Sióstr Prowincji Poznańskiej, w różnych jej aspektach. W oparciu o słowa Chrystusa „Byłem głodny, byłem chory, byłem nagi, byłem w więzieniu …” ukazana została posługa Sióstr Elżbietanek wobec biednych, chorych, wobec dzieci i młodzieży, praca Sióstr na misjach, a także cierpienia i represje, jakich doświadczyły Siostry podczas wojen i czasów PRL-u. Prezentacje przeplatane były świadectwami Sióstr oraz osób, które na drodze swojego życia spotkały Siostry Elżbietanki. Były to bardzo wzruszające wypowiedzi, pełne pięknych wspomnień, ciepłych słów i szczerej wdzięczności. W przerwie udaliśmy się na posiłek, który, jak zawsze, upłynął w serdecznej, rodzinnej atmosferze, pełnej radosnych spotkań i ożywionych rozmów. Po zakończeniu prezentacji swoje słowo do jubileuszowych gości skierowała Matka Generalna M. Samuela.

s. M. Małgorzata

Msza Święta na rozpoczęcie 9 miesięcznej nowenny

 

 

Logo 100lecie Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiett
Logo 100lecie Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbietanek

1 grudnia 2012 roku o godz. 10:00 w kaplicy Domu Prowincjalnego w Poznaniu została odprawiona uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego - Metropolity Poznańskiego. Podczas Eucharystii, w której uczestniczyły Siostry z Zarządu Prowincji, Siostry Przełożone z wszystkich placówek i wspólnota domu prowincjalnego rozpoczęłyśmy 9-miesięczną Nowennę,  jako duchowe przygotowanie do dziękczynienia Bogu za 100 lat Prowincji Poznańskiej, który będziemy obchodzić w dniach 20-21 września 2013 roku.

Wspólnie modliłyśmy się w intencji naszej prowincji za wstawiennictwem św. Elżbiety oraz Patronów Zgromadzenia.

 

 

Na początku Mszy św. ksiądz Arcybiskup poświęcił jubileuszowe świece tymi słowami: Boże Wszechmogący, który jesteś Światłem rozświetlającym nasze ciemności na drodze prowadzącej do Ciebie; pobłogosław te świece na znak duchowej NOWENNY prowadzącej nas do dziękczynienia za 100-lecie Prowincji Poznańskiej.

Niech ich blask uświadamia nam niegasnącą Miłość Twoją skierowaną ku nam; niech ich blask pobudza serca do przebaczenia, oddalenia tego, co grzeszne i braterskiego pojednania; niech ich blask rozjaśnia mroki duszy albowiem źle jest stawiać światło pod korcem, abyśmy stali się światłem prowadzącym do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

W wygłoszonej homilii ks. Arcybiskup zachęcał nas między innymi do radykalizmu życia zakonnego oraz  by codzienne zatroskanie oto co materialne nie przysłoniło nam zatroskania o życie wieczne. Natomiast na zakończenie podziękował Siostrom naszej Prowincji za wierną i oddaną posługę elżbietańską w Kościele Poznańskim i życzył dobrego przeżycia czasu Nowenny, by był on owocny w życiu każdej siostry i służył wzrostowi Prowincji i Zgromadzenia

Po wspólnym i radosnym spotkaniu przy stole, Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak udała się z Siostrami z Zarządu, Siostrami Mistrzyniami i Siostrami Przełożonymi do kaplicy, by odmówić przewodnią modlitwę, która będzie nam towarzyszyć podczas Nowenny. Po modlitwie Siostra Prowincjalna uroczyście wręczyła każdej Siostrze Przełożonej i Siostrom Mistrzyniom świecę, która będzie zapalana we wszystkich kaplicach naszych domów, przypominając nam każdą Siostrę, która na przestrzeni 100 lat Prowincji Poznańskiej przyczyniła się do jej rozwoju poprzez modlitwy, poświęcenie i wierność. Ogarniamy  sercem, modlitwą i wdzięcznością również Siostry, które wyszły z naszej prowincji, a posługują poza granicami Polski.

S. M. Józefa Krupa

 

Wystawa - życie i posługa Sióstr Elżbietanek na przestrzeni 100-lat Prowincji.

Dnia 21 września 2013 została otwarta wystawa, przedstawiająca życie i posługę Sióstr Elżbietanek na terenie Wielkopolski.

Msza Święta Jubileuszowa za 100-lecie Prowincji Poznańskiej i koncerty

        20 września 2013r., godz. 16.00, uroczysta Msza Święta Dziękczynna w sanktuarium Bożego Ciała - to serce całego naszego Jubileuszu. Świątynia już na długo przed Eucharystią wypełniała się przybywającymi gośćmi. Były to przede wszystkim Siostry Elżbietanki, na czele z Matką Generalną M. Samuela Werbińską i Zarządem Generalnym, Siostrami Prowincjalnymi i Zarządami z innych Prowincji, licznie zgromadzone Siostry Prowincji Poznańskiej, członkowie Wspólnoty apostolskiej św. Elżbiety, dobrodzieje i przyjaciele naszych placówek, personel prowadzonych przez Siostry instytucji, władze świeckie, Młodzież Elżbietańska, parafianie oraz wszyscy, którzy chcieli dzielić z nami radość tego dnia. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański. Ołtarz otaczali także biskupi, licznie zgromadzeni kapłani oraz klerycy. Rozpoczęliśmy radosnym śpiewem. Ta Uroczysta Eucharystia była jednym, wielkim dziękczynieniem Bogu za 100 lat istnienia Prowincji Poznańskiej. Podczas homilii Ks. Arcybiskup wypowiedział słowa, które szczególnie dotknęły nasze serca: „Bardziej niż słowami, zakonnice dają świadectwo o wielkich dziełach Boga swoim przemienionym życiem, zdolnym zadziwić świat”. Wypowiedział słowa wdzięczności za posługę Sióstr w Archidiecezji Poznańskiej i Gnieźnieńskiej. Wyraził także swoje własne podziękowania za modlitwę i pracę Sióstr Elżbietanek, z których korzystał osobiście, począwszy od ochronki, poprzez katechezę, posługę w Seminarium Gnieźnieńskim i Domu Polskim w Jerozolimie, aż do opieki nad Domem Arcybiskupów Poznańskich. Na zakończenie całą naszą radość i wdzięczność oraz miłość do Boga i Zgromadzenia wyśpiewaliśmy w potężnym śpiewie Te Deum. Matka Generalna M. Samuela skierowała słowa wdzięczności wobec Boga, pokoleń Sióstr, które przez lata tworzyły historię Prowincji oraz wszystkich, dzięki którym Obchody Jubileuszowe mogły być tak piękne i uroczyste. Po zakończeniu liturgii nadszedł czas wspólnego świętowania i radowania się, podczas jubileuszowej kolacji, w pięknie przygotowanej i udekorowanej szkole podstawowej. Na pamiątkę tego dnia każdy uczestnik uroczystości otrzymał zestaw prezentów z logo Jubileuszu.
        W ten ciepły, jubileuszowy wieczór zaproszonych gości czekały jeszcze piękne, wzruszające chwile. Wszyscy zgromadzili się w Sanktuarium Bożego Ciała na koncercie zespołu „Lumen”. Szczególnym darem artystów na ten dzień były dwie piosenki, przygotowane specjalnie z okazji Jubileuszu „Twoją na zawsze jestem, Panie” i „Kochać tylko Ciebie”. Piękna muzyka, wspaniały śpiew solistów i chóru, rozbrzmiewający w potężnych murach świątyni, tworzyły niezwykle podniosły klimat. Podczas Jubileuszowych Uroczystości zaplanowaliśmy także specjalny czas dla młodzieży, która jest „nadzieją Kościoła”. Późnym wieczorem rozpoczęło się uwielbienie, prowadzone przez Wspólnotę św. Jacka z Poznania. Wzięła w nim udział młodzież, Siostry oraz wszyscy, którzy wspólnie z nami chcieli uwielbiać Boga. Cichą modlitwą, adoracją a czasami radosnym śpiewem, tańcem i klaskaniem chwaliliśmy Pana - za dar istnienia naszej Prowincji, za cuda, których dokonywał na przestrzeni lat i których codziennie dokonuje w życiu każdego z nas.

NAJWYŻSZEMU BOGU, W TRÓJCY JEDYNEMU
NIECH BĘDZIE DZIĘKCZYNIENIE,
CHWAŁA, CZEŚĆ I UWIELBIENIE
 ZA 100 LAT ISTNIENIA PROWINCJI POZNAŃSKIEJ
ORAZ ZA DAR JUBILEUSZOWYCH UROCZYSTOŚCI.

s.M.Małgorzata

Dar serca

Jesteś tutaj

151332
DziśDziś998
WczorajWczoraj1358
Ten tydzieńTen tydzień7967
Ten miesiącTen miesiąc20473
Wszystkie dniWszystkie dni1513322


Copyright © 2019 Siostry Elżbietanki Prowincja Poznańska Rights Reserved.