JADŁODAJNIA CARITAS

im. Św. Elżbiety Węgierskiej

prowadzona przez Siostry Elżbietanki

ul. Łąkowa 4, POZNAŃ

 

REGULAMIN JADŁODAJNI

 

1. Osoba zarządzającą działalnością Jadłodajni im. Św. Elżbiety jest Przełożona Prowincji Poznańskiej.

2. Jadłodajnia czynna jest codziennie ( w niedzielę według ustalonych dyżurów ) od godz. 10:30 – 12:00.

3. Prawo korzystania z Jadłodajni mają wszystkie Osoby ubogie, bezdomne i bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, mieszkaniowej.

4. Każda Osoba chętna uzyskać informacje dotyczące możliwości wyjścia z bezdomności a także otrzymania pomocy zostanie poinformowana i skierowana do właściwych instytucji.

5. Za garderobę i inne rzeczy wartościowe pozostawione przez korzystających z posiłków, Jadłodajnia nie ponosi odpowiedzialności. Każda osoba przebywająca na terenie Jadłodajni ma obowiązek zadbania o swoje mienie.

6. Wszystkie osoby przebywające w lokalu Jadłodajni zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania następujących zakazów:○przynoszenia do Jadłodajni alkoholu oraz środków odurzających

* palenia tytoniu

* nieposzanowania i rozmyślnego niszczenia wyposażenia Jadłodajni

* dokonywania kradzieży i innych czynów niezgodnych z zasadami moralnymi

* wszczynania awantur i bójek

* w sytuacji naruszenia w/w zakazów personel Jadłodajni ma prawo wezwać na interwencję Straż Miejską lub Policję.

7. Osobom nie przestrzegających postanowień niniejszego Regulaminu nie będą wydawane bezpłatne posiłki.

S. M. Kamila Przełożona Prowincji Poznańskiej
Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety