cien2

Duchowość – to sposób zastosowania Ewangelii, w życiu chrześcijan i jej realizacji.

Postawy biblijne duchowości naszego Zgromadzenia tkwią w dwóch znamiennych cytatach ewangelicznych:

Przykazuję wam, abyście się wzajemnie miłowali”. J15,12

godlo

 

 

 

Godło nasze wyraża miłość do Chrystusa, miłość we wspólnocie, miłość do wszystkich potrzebujących.

 

 

 

Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili”. Mt 25,40

Powyższe słowa zainspirowały nasze Matki Założycielki do założenia Zgromadzenia. Jest ono z jednej strony streszczeniem odczytanego przez Założycielki charyzmatu, a z drugiej, wskazuje na najbardziej charakterystyczny ryz elżbietański, którym jest postawa służby i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka.

Cechy duchowości naszego Zgromadzenia:

cien