Facebook logoPrzygotowanie do złożenia ślubów wieczystych


IX tydzień przygotowania

- Różaniec Jana Pawła II w kaplicy w Puszczykowie ( na tym różańcu modlił się Jan Paweł II i z tym różańcem umierał. Po śmierci kardynał Stanisław Dziwisz ofiarował ten różaniec KSM. Przez tydzień każda z nas może się modlić na tym szczególnym różańcu i upraszać za przyczyną Matki Bożej i św. Jana Pawła II potrzebne łaski na całe życie zakonne)

Różaniec Świętego – świadectwo Miłości
Taki prosty zwyczajny, aż dziwny.
A myśmy się spodziewały – pereł i bogactwa
I czego tam jeszcze, złota, trzech kłódek i alarmu.
A Ty nam dajesz proste świadectwo miłości do Matki
Zwykłe paciorki wytarte modlitwą
Medalik co nie ma już blasku
A wszystko zamknięte w plastikowym pudełku
Dostępne dla każdego
Ave… Ave… Ave Maria…
Warte więcej niż całe bogactwo świata.

- wspólnotowe czytanie księgi Judyty, jako przygotowanie do skupienia, które poprowadzi diakon Mateusz - Paulin.

- Kwartalna adoracja Najświętszego Sakramentu dziękczynno błagalna - O Miłosierdzie Boże dla całego świata,za Ojca Świętego i cały Kościół oraz wynagradzająca za grzechy nasze i i świata całego.

DZIEŃ SKUPIENIA – ODDANIE SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI (17.08.2015r.)

Prowadzi diakon Mateusz – Paulin, w oparciu o księgę Judyty, która jest ucieleśnieniem postawy zaufania, wierności i pobożności. W Tradycji Kościoła Matka Boża, która jak Judyta, odniosła zwycięstwo dzięki swej pokorze i wierze.

Msza Święta

- Ewangelia według św. Mateusza rozdz. 19 – o bogatym młodzieńcu

Fragment z kazania:

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=0x48gv7LbwI{/youtube}

I konferencja – „Piękno kobiety”

„…Bóg wie kogo wybiera do wspólnoty Sióstr Świętej Elżbiety. Zna Was pewnie lepiej niż wy same i w Jego oczach jak Maryja całe jesteście piękne. Troszczcie się o to piękno, o swoją gotowość na słuchanie Jego głosu i podejmowanie wyzwań, które On przed Wami stawia. Myślę, że najlepszą drogą do stawania się pięknym jest przebywanie z Bogiem w Jego Słowie i w Adoracji. Wtedy człowiek przebywa z samym pięknem – Bogiem. Przez Biblię słucham piękna Słowa, przez Adorację wpatruję się w Najpiękniejszego. To się udziela, bo wtedy Bóg się udziela, gdyż w końcu jesteśmy stworzeni jako piękni – na Jego obraz i Jego podobieństwo…”.

II konferencja – „Odwaga kobiety”

„…W życiu każdego z nas zrealizowało się to odcięcie, starcie głowy węża, naszego odwiecznego wroga, który tylko czyha na naszą słabość, na to, by pochwycić nas w naszej biedzie i sprowadzić na złą drogę grzechu i kłamstwa, wiodącą już tylko do zniszczenia. Zarówno Judyta, jak i Maryja stawiły mu opór, nie pozwoliły, aby narzucające się zło zwyciężyło dobroć Boga. Ufając Ojcu przeszły przez trudne, ryzykowne chwile swego życia i dzięki temu mogły odnieść zwycięstwo. Niech ono będzie udziałem każdej z Was. Myślę sobie o nich dzisiaj z wielką wdzięcznością wobec Boga, za to, że mamy takie przykłady. Judyta przez swoją odwagę uratowała Izraelitów od niewoli. Maryja również dzięki swej odważnej postawie przyjęcia Jezusa do swojego życia uratowała nas od niewoli grzechu. Dzięki temu, że Ona powiedziała TAK, że do swojego życia przyjęła inne, nowe życie my dziś możemy cieszyć się bliskością Boga. To Jej odważna decyzja pozwala nam być dzisiaj ludźmi podobnymi do Niej. Niech te przykłady odważnych kobiet przyświecają nam w naszej codzienności.  Bądźcie odważne, bo tylko tacy ludzie pokonują złego ducha…”.

Adoracja Najświętszego Sakramentu

- Niech Bóg da, aby był to czas, który jak dla apostołów zgromadzonych z Maryją na modlitwie w Wieczerniku zakończył się Pięćdziesiątnicą, zaowocuje Zesłaniem Ducha Świętego na siostry wieczystki, wspólnoty zakonne do których zostaną posłane, czyniąc w nich „wszystko nowe”.


ZAWIERZENIE MATCE BOŻEJ - godz. 17:00
Siostry swoje zawierzenia napisały w oparciu o księgę Judyty i wygłoszone konferencje podczas skupienia. Po zawierzeniu brat diakon Mateusz zabrał obrazki z zawierzeniem i zawiezie na Jasną Górę by złożyć je u stóp Matki Bożej Częstochowskiej.

s.M.Gracjana

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=kNvYblnj9d0{/youtube}

s.M. Anna

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=cDbDvEbsOis{/youtube}

s.M. Michalina

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=afXS83mhsXI{/youtube}

s.M. Natanaela

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=qAkoshmxQjM{/youtube}


Gostyń - Matka Boża Świętogórska


Muzeum Jana Pawła II na Polach Lednickich


Jezioro Lednickie
- medytacja nad fragmentem słów z Ewangelii św. Jana w której Jezus zapytał Piotra: czy kochasz Mnie?

- odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Matko Boża

Matko Boża Niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam… w naszym Zgromadzeniu bardzo często  modlimy się modlitwą Zawierzenia Maryi. Matka Franciszka oddała całe nasze Zgromadzenie Niepokalanemu Sercu Maryi. Od 17.08.2015 roku dla nas ta modlitwa nabiera głębszego brzmienia. Dlaczego ? Po czternastodniowym przygotowaniu w czasie dnia skupienia, które prowadził brat dk. Mateusz (Paulin) bez reszty Zawierzyłyśmy się, niektóra z nas odnowiły zawierzenie, Matce Bożej, modlitwą którą każda z nas ułożyła osobiście. Tym samym zaprosiłyśmy Maryję do naszego życia w sposób bardzo osobisty.

Dla dopełnienia naszego zawierzenia kolejnego dnia uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej na Świętej Górze w Gostyniu przed Matką Bożą Różą Duchowną, by z tamtą wyruszyć na ostatni szlak Pielgrzymki Wiary – nad Jezioro Lednickie gdzie ponownie usłyszałyśmy … s.M.Natanaelo… s.M.Gracjano… s.M.Anno… s.M.Michlino… czy miłujesz Mnie ? czy kochasz mnie bardziej a niżeli ci ? … Tak Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz że Cię KOCHAM.

Na Polach Lednickich spotkała nas ogromna łaska dzięki życzliwości o.Mirosława (Dominikanina) mieliśmy możliwość wejść do relikwiarza św.Jana Pawła II czyli do Sali, w której jest wiele przedmiotów związanych ze świętym Papieżem oraz rzeczy które sam Święty ofiarował o. Janowi Górze.

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych nad Jeziorem Lednickim to zakończenie Pielgrzymki do korzeni naszej Wiary, do głębi naszych serc, a zarazem kontynuacja tego co Pan Bóg zapoczątkował z chwilą naszego zaistnienia pragnąc dla nas ŚWIĘTOŚCI !!!

Dziękujemy Diakonom, bratu Mateuszowi i bratu Dawidowi za dobroć i radość, za modlitwę i towarzyszenie nam w tym niezwykłym czasie. Zapewniamy o pamięci w modlitwie.


Słowo diakona Dawida - ostatnie Nieszpory

Odmówione wspólnie Nieszpory zakończyły czas intensywnego przygotowania do złożenia Ślubów Wieczystych. Upraszałyśmy Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Niech Światło Chrystusa prowadzi i oświeca drogę do Portu Zbawienia.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=eWm9bIU98Zg{/youtube}


Matko Boża opiekuj się siostrami elżbietankami

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=F4kWBRWOVRc{/youtube}


I tydzień przygotowania
II tydzień przygotowania
III tydzień przygotowania
IV tydzień przygotowania
V tydzień przygotowania
VI tydzień przygotowania
VII tydzień przygotowania
VIII tydzień przygotowania