Facebook logoPrzygotowanie do złożenia ślubów wieczystych


VIII tydzień przygotowania

- wykłady "Duchowość Starego i Nowego Testamentu" - ks. prof. dr hab. Janusz Nawrot

Kolejna seria wykładów dla pogłębienia naszej wiary i po raz kolejny spotkanie z wyjątkowym działaniem Boga. Dziękujemy Księdzu Profesorowi Januszowi Nawrotowi za podzielenie się z nami swoja wiarą i pasją odnajdywania Boga w każdym Jego słowie. Czas pochylania się nad Słowami drugiego i trzeciego rozdziału Księgi Rodzaju to czas wyjątkowego dla nas zbliżenia się na nowo do ogromnej Miłości Boga do nas. Dziękujemy za przypomnienie nam, że aby się napić czystej wody należy pić ze źródła…

Niech Dobry Bóg wynagrodzi Księdzu Profesorowi za trudy poniesione dla nas.

- wykłady "Korzenie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety" - Siostra Prowincjalna M. Kamila

Dziękujemy Kochanej Siostrze Prowincjalnej Kamili za podzielenie się z nami swoją miłością do naszego Zgromadzenia. Wydawałoby się że siostry przygotowujące się do złożenia Profesji Wieczystej o Zgromadzeniu powinny już wszystko wiedzieć, ale to nie o wiedzę chodzi, bo może i wiemy ale największym skarbem dla nas który otrzymujemy w czasie tego czasu są nasze Siostry które pokazują nam jak prawdziwie kochać Zgromadzenie i to dla nas najlepsza lekcja przed Ślubami. Dziękujemy Kochanej Siostrze Prowincjalnej Kamili za świadectwo którym się Siostra Prowincjalna z nami podzieliła. 

Wykłady "Istota Życia Konsekrowanego w oparciu o Pismo Święte i Vita Consecrata" - ks. prof. dr hab. Edward Janikowski TCHr

Ostatni blok wykładowy prowadzony przez ks. Prof.dr hab. Edwarda Janikowskiego dotyczył życia konsekrowanego we wszystkich aspektach życia wspólnotowego. Dziękujemy Księdzu Profesorowi za teorię, ale czym by ona była bez praktyki, dlatego, DZIĘKUJEMY Księdzu Profesorowi za Wspólnotę, za radość i mądrość, a nade wszystko za dobroć i otwartość.  Niech Dobry Bóg otacza swoją opieką Księdza Profesora.

- Droga Krzyżowa Ekspiacyjna w ogrodzie św. Franciszka przy Pustelni


PRZYGOTOWANIE DO POŚWIĘCENIA SIĘ NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

TYDZIEŃ W CIENIU DUCHA ŚWIĘTEGO
 

1 dzień: ZWIASTOWANIE

2 dzień: PIELGRZYMKA WIARY

towarzyszy nam Kantyk Anny (1 Sm 2, 1-10)- który jest pierwowzorem pieśni Maryi, tzw. Łk 1,45-55.

3 dzień: MARYJA ŁONEM NOWYCH NARODZIN Z DUCHA

Towarzyszą nam słowa Psalmu 84 – można w tym psalmie widzieć pochwałę pielgrzymowania do miejsc świętych, które jest obrazem ciągłego zbliżania się do Boga na drogach ziemskiej pielgrzymki. Psalm ukazuje znaczenia zwłaszcza tej ostatniej drogi, którą każdy człowiek przemierzy.

4 dzień: POCIESZYCIELKA OBLUBIENICA POCIESZYCIELA

Psalm 46 przypomina nam na nowo, że Bóg naszym niezawodnym wsparciem i twierdzą.

5 dzień: POWSZECHNE POŚREDNICTWO – POWIERZENIE SIĘ POŚREDNICTWU MARYI

Księga Judyty 13, 18-20 – słowa błogosławieństwa wypowiedziane przez Ozeasza odnoszone są w Tradycji Kościoła do Matki Bożej, która, tak jak Judyta, odniosła zwycięstwo dzięki swej pokorze i wierze. Człowiek, któremu powiedzie się walka z grzechem, powinien bardzo uważać na to, aby nie przypisać tego zwycięstwa  sobie, ale przede wszystkim być wdzięcznym Panu Bogu.

6 dzień: Oto Matka twoja

W księdze Izajasza 27, 2-5 – troska Boga.

7 dzień: Pięćdziesiątnica Miłości

W Apokalipsie  4, 11; 5, 9. 10. 12 – tylko Bogu chwała, cześć i moc. Przywrócenie jedności z Bogiem, wyzwolenie z grzechu i otwarcie drzwi Królestwa Niebieskiego.


I tydzień przygotowania
II tydzień przygotowania
III tydzień przygotowania
IV tydzień przygotowania
V tydzień przygotowania
VI tydzień przygotowania
VII tydzień przygotowania

IX tydzień przygotowania