Facebook logoPrzygotowanie do złożenia ślubów wieczystych


III tydzień przygotowania

 

Wykłady - ks. kanonik Leonard

"Cnoty boskie w życiu siostry zakonnej", "Piękno i radość życia ślubami zakonnymi"


Wykłady - s.Mistrzyni M. Józefa

"Konstytucje i dyrektorium Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety"


Wykłady - ks. Prof. dr hab Paweł Bortkiewicz TCHr

"Teologia Moralna"


I tydzień przygotowania
II tydzień przygotowania
IV tydzień przygotowania
V tydzień przygotowania
VI tydzień przygotowania
VII tydzień przygotowania
VIII tydzień przygotowania

IX tydzień przygotowania