Nowicjat 2014

Nowicjat dziękuje

Czas nowicjatu kursu s.M. Rity, s.M. Faustyny i s.M. Moniki dobiegł końca. Siostry Nowicjuszki dziękując podczas Mszy Świętej Dobremu Bogu za błogosławiony czas nowicjatu, który odkryły jako dar bliskości Boga, dziękowały również za osoby, które pomagały im odkrywać i pogłębiać powołanie oraz charyzmat naszego Zgromadzenia. Dziękowały Siostrze Prowincjalnej M. Kamili, Siostrze Prowincjalnej M. Hieronimie i Siostrze Prowincjalnej M. Cecylii za okazane zaufanie i troskę.

Siostry Nowicjuszki szczególne podziękowania skierowały do Siostry Mistrzyni M. Emilii słowami: „Dziękujemy za obecność, za radość i otwartość, za czuwanie dniem i nocą. Dziękujemy za towarzyszenie i prowadzenie nas, za nauczenie nas, że pójście za Panem jest najpiękniejszą drogą. Namiot, który jest symbolem spotykania się z Panem wręczamy Siostrze Mistrzyni dziękując za chwile, w których widziałyśmy Siostrę Mistrzynią w kaplicy, są one dla nas przykładem rozeznawania Woli Bożej i życia nią. Tak jak Piotr, Jakub i Jan na górze Tabor spotkali się w namiocie spotkania tak Siostra Mistrzyni przebywała z Panem w kaplicy co pokazało i przypominało nam w naszym życiu często słowa Matki Franciszki, że „ jedyną naszą radością powinno być Tabernakulum”. Wyrazy wdzięczności Siostry Nowicjuszki skierowały do kapłanów,  Siostry Przełożonej i wspólnoty domowej.

Po podziękowaniach Siostry kończące nowicjat przekazały klucz „ Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Nie lękajcie się” Siostrom, które rozpoczynają nowicjat: s. M. Elżbieta – Rosja, s. M. Łucja – Nysa, s. M. Bernadetta-Nysa, s. M. Maria- Wrocław, s. M. Ksawera- Wrocław, s. M. Agnieszka-Wrocław, s. M. Łucja- Wrocław, s. M. Monika-Wrocław – może ta droga powiedzie przez Tabor, może to będzie Kalwaria, ale zawsze wiedzcie, że „ nad całą naszą słabością jest jeszcze Pan Bóg ze swoją  Miłością”.

s. M. Barbara - Puszczykowo