Jubileusz s. M. Imeldy

3 maja, w uroczystość Matki Bożej, dziękowaliśmy Dobremu Bogu za dar życia i powołania Siostry M. Imeldy Sobieralskiej świętując 50 lecie Profesji Zakonnej. Uroczystej Mszy św. przewodniczył Ksiądz Prałat Zygmunt Zając a kazanie wygłosił ks. Jacek Markowski. Wspólnie z Jubilatką składaliśmy dziękczynienie za lata posługi w Zgromadzeniu Sióstr Św. Elżbiety, za otrzymywane przez Nią łaski oraz za ludzi, którym posługiwała przez 50 lat życia zakonnego. Życzymy Kochanej Siostrze Jubilatce, aby trwała nadal wpatrzona w Oblubieńca. Niech Matka Boża otacza Drogą Siostrę swoją opieka i wyprasza potrzebne łaski u Dobrego Boga.