Śluby zakonne

15 czerwca 2020 r.

W uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny s. M. Bernadeta i s. M. Damia w kaplicy Domu Prowincjalnego ślubowały Bogu Wszechmogącemu żyć w czystości Bogu poświęconej, ubóstwie i posłuszeństwie. Życzymy naszym Kochanym Siostrom Neoprofeskom aby Jezus nadal był Ich Przewodnikiem na ścieżkach codziennego elżbietańskiego życia.

cien2

 

cien