Zakończenie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej S. M. Włodzimiry

24 maja 2020 r.

cien2

20200524

cien