Idąc za Jezusem

1-9 lutego 2020 r.

„Spojrzenie wstecz musi nas napełniać
jak najgłębszą wdzięcznością wobec Boga i ludzi”
bł. Maria Luiza Merkert

   Jesteśmy wdzięczne Dobremu Bogu za to, że w dniach od 1- 9 lutego 2020 roku mogłyśmy w Domu Formacyjnym w Poznaniu przeżywać czas naszej duchowej Odnowy. Spotkanie formacyjne było dla nas szczególnie ważne, gdyż potrzebne są takie chwile zatrzymania i refleksji nad swoim powołaniem, a także czas spotkania z drugim człowiekiem we wspólnocie był dla nas szczególny, ponieważ z niektórymi siostrami nie widziałyśmy się długo.
   Był to wyjątkowy czas, w którym myślą i sercem oraz wspomnieniami mogłyśmy wrócić do początków naszego powołania zakonnego i stawianych przez nas kroków w życiu zakonnym. Wspólna modlitwa, pielgrzymowanie do Sanktuarium Św. Józefa Kaliskiego były czasem odnowy ducha, Temu szczególnemu Patronowi powierzałyśmy wszystkie nasze sprawy, wierząc mocno w jego pomoc. Codzienna Eucharystia, modlitwa brewiarzowa umacniały naszą wspólnotę. Cieszyłyśmy się, że w czas Odnowy wpisały się również Sympozjum i Dzień Życia Konsekrowanego i że razem mogłyśmy świętować dar powołania. W tym dniu miałyśmy również okazję usłyszeć piękną historię Kościoła Bożego Ciała oraz obejrzeć spektakl pt. „Świętoszek” w wykonaniu kleryków IV roku Seminarium.
   Czas ten wypełniony był też wykładami, szczególnie pozostaną w nas wykłady s. Joanny Moś, która jeszcze raz przybliżyła nam treści znane i ważne, ale w nowym świetle i bogactwie treści. Czas Odnowy mogłyśmy również przeżywać wracając do naszych korzeni poprzez modlitwę i posługę według pierwszego planu Matek Założycielek, było to ciekawym doświadczeniem. Mogłyśmy zobaczyć jak można pięknie przeżywać naszą zakonną codzienność w nieustannej bliskości Boga.
   Niezwykłym przeżyciem pozostanie dla nas to co zobaczyłyśmy i usłyszałyśmy o historii naszego kraju w Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum bł. Ks. Jerzego Popiełuszki. Obudził się w nas na nowo patriotyzm i miłość do Ojczyzny, a szczególnie pragnienie przekazywania innym bogactwa naszej historii. Historia piękna, okupiona wieloma ofiarami domaga się szacunku i wdzięczności wobec tych, którzy poświecili dla Ojczyzny życie. W Sanktuarium bł. Ks. Jerzego Popiełuszki uczestniczyłyśmy w Eucharystii powierzając w modlitwie Nasze Zgromadzenie.
   Jesteśmy bardzo wdzięczne Bogu za dar powołania każdej z nas. Również naszym Przełożonym: Najprzewielebniejszej Matce Generalnej, Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej i Wielebnej Siostrze Wikarii za przegotowanie tego spotkania, za to, że mogłyśmy w nim uczestniczyć i czerpać z jego bogactwa. Dziękujemy za modlitwę, wsparcie duchowe i materialne. Ufamy, że czas Odnowy zaowocuje głębokim świadectwem naszego codziennego życia.

cien2

cien