Posługa Siostry Dyrektor w dziełach prowadzonych przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

25 października - 12 listopada 2019 r.

W dniach 25 października do 12 listopada na zaproszenie Matki Generalnej wraz z Zarządem gościłyśmy w Ziemi Świętej. To wielki przywilej i łaska, że mogłyśmy spotkać się w Ojczyźnie Jezusa, aby przeżyć dni formacji. W spotkaniu uczestniczyły wszystkie Siostry odpowiedzialne za dzieła, które prowadzimy w całym Zgromadzeniu.
Z naszej Poznańskiej Prowincji było nas 11. Reprezentowałyśmy nasze Przedszkola, Domy Pomocy Społecznej, Domy Dziecka i Zakład Rehabilitacyjny. Spotkanie miało charakter głównie formacyjny, ale także szkoleniowy. Dzieliłyśmy się swoimi doświadczeniami, radościami i troskami. Czułyśmy więź z całym naszym Zgromadzeniem i dziełami prowadzonymi. W każdym z nich czuje się ducha elżbietańskiego.
W czasie naszego pobytu serdecznie przyjęły nas Siostry z Nowego Domu Polskiego. Odwiedziłyśmy całą grupą Stary Dom Polski, Dom Dziecka na Górze Oliwnej i w Betlejem. Dziękujemy naszym Siostrom w Ziemi Świętej za ich posługę i serdeczne przyjęcie.
We wszystkich miejscach świętych modliłyśmy się za wszystkie Siostry z naszej Prowincji, a szczególnie za te, które nas zastępowały.
Dziękujemy naszej Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej i całemu Zarządowi za umożliwienie nam udziału w spotkaniu. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem wdzięczności.

cien2

cien