Maryja z Nowicjatem

10 listopada 2019 r.

W godzinach wieczornych do Wspólnoty Sióstr Elżbietanek w Puszczykowie przybyła Matka Boża w Ikonie Jasnogórskiej. Na powitanie Matki Bożej przyjechała Siostra Prowincjalna M. Kamila z Siostrami oraz przyszli sąsiedzi by wspólnie trwać przy Maryi. Opiece Maryi powierzyliśmy nasze intencje, prośby i podziękowania. Maryjo prowadź nas do Jezusa.

cien2

cien