Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety

W dniach od 29 listopad – 1 grudzień 2013 w Puszczykowie odbywały się doroczne rekolekcje dla członków Wspólnoty św. Elżbiety. W spotkaniu wzięły udział wspólnoty z Krotoszyna i z Śremu wraz z siostrami odpowiedzialnymi s. M. Goretti Idzikowską i s. M. Przełożoną Damianą Cykulską. Duchowym przewodnikiem rekolekcji był Ojciec Jacek Niesyto, filipin z Gostynia.

Czas przeplatała wspólna modlitwa brewiarzowa, różańcowa, Adoracja Najświętszego Sakramentu i konferencje. Nie brakło czasu na spotkanie przy stole i spacer po puszczykowskim lesie. Na zakończenie rekolekcji, podczas uroczystej niedzielnej Mszy Świętej, w obecności siostry Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak i siostry Wikarii M. Józefy Krupa, sióstr odpowiedzialnych cztery członkinie Wspólnot Apostolskich z Krotoszyna i Śremu złożyły przyrzeczenia. Po wspólnej modlitwie nastąpiło spotkanie przy stole, które było okazją do wymiany doświadczeń, a także dzieleniem się radością z drugimi osobami.