Dzień dziękczynienia za 100 lat Prowincji Poznańskiej

Sobota, 21 września to Dzień Dziękczynienia. Po wspólnym śniadaniu, spotkaliśmy się na sali jubileuszowej. Przedpołudniową część programu rozpoczęliśmy wystąpieniem Ks. Bp. Zdzisława Fortuniaka. Nasz prelegent, w swej niezwykle bogatej i dogłębnej refleksji, pochylał się nad zagadnieniem posługi Szarych Sióstr na przestrzeni lat. Następnie zgromadzeni obejrzeli krótką prezentację. Ukazywała ona początki posługi Sióstr w Poznaniu oraz prezentowała sylwetki wszystkich dotychczasowych Sióstr Prowincjalnych.

Kolejnym wydarzeniem tego dnia było otwarcie wystawy, przedstawiającej życie i posługę Sióstr na terenie Wielkopolski. Wszyscy chętnie zwiedzali tą niezwykłą ekspozycję, z zainteresowaniem oglądając zgromadzone eksponaty. Była także okazja, aby trochę odpocząć przy filiżance gorącej kawy. Dalsza część naszego spotkania nosiła tytuł „Spotkanie z przeszłością”. Tutaj zebrani obejrzeli prezentacje, przedstawiające działalność Sióstr Prowincji Poznańskiej, w różnych jej aspektach. W oparciu o słowa Chrystusa „Byłem głodny, byłem chory, byłem nagi, byłem w więzieniu …” ukazana została posługa Sióstr Elżbietanek wobec biednych, chorych, wobec dzieci i młodzieży, praca Sióstr na misjach, a także cierpienia i represje, jakich doświadczyły Siostry podczas wojen i czasów PRL-u. Prezentacje przeplatane były świadectwami Sióstr oraz osób, które na drodze swojego życia spotkały Siostry Elżbietanki. Były to bardzo wzruszające wypowiedzi, pełne pięknych wspomnień, ciepłych słów i szczerej wdzięczności. W przerwie udaliśmy się na posiłek, który, jak zawsze, upłynął w serdecznej, rodzinnej atmosferze, pełnej radosnych spotkań i ożywionych rozmów. Po zakończeniu prezentacji swoje słowo do jubileuszowych gości skierowała Matka Generalna M. Samuela.

s. M. Małgorzata Kobierska