Jubileusze

Dnia 20 lipca 2013 roku w kaplicy Domu Prowincjalnego swój jubileusz obchodziły:

60 lecia życia zakonnego s.Sapientia Bartkowiak

25 lecia życia zakonnego s.Anna Barełkowska- sekretarka generalna

25 lecia życia zakonnego s.Dawida Kupaj-sekretarka prowincji.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks.biskup Zdzisław Fortuniak.