Seminarium Rzymskie 2013

„Przyoblekliście się w człowieka nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga”(por.Kol.3,10),  to myśl przewodnia tegorocznego Seminarium Rzymskiego. Odbywało się ono w dniach od 26 czerwca do 10 sierpnia br. w Domu Prowincjalnym  Prowincji Włoskiej. Udział wzięło 18 sióstr, w tym 4 z Prowincji Poznańskiej: 2 siostry, dokładnie 10 lat po profesji wieczystej: S.M.Jadwiga Kosakowska i S.M. Benigna Okupniak oraz  2, młode duchem, Siostry Seniorki: S.M. Remigia Soszyńska i S.M. Konstantyna Deka.

Starałyśmy się w tym podarowanym nam czasie odczytać na nowo-w świetle Ewangelii, swoje powołanie i pogłębić więź z Chrystusem, Wspólnotą zakonną i Kościołem. Na początku przeżywałyśmy swoje doroczne rekolekcje, pod kierownictwem O. Mieczysława Lubomirskiego SJ.

Niezwykle inspirujące w naszej odnowie były wykłady nt. Pisma Świętego w naszym życiu osobistym i wspólnotowym, prowadzone przez O. Andrzeja Wodkę CSSR. Pozwoliły nam one w odnowiony sposób spojrzeć na miłość Boga do człowieka, a więc i do każdej z nas. Problemów współczesnej teologii moralnej dotyczyły wykłady z O. Edmundem Kowalskim CSSR, który uwrażliwił nas na wybrane zagadnienia bioetyczne oraz dotyczące sumienia.

Kolejne zagadnienia dotyczyły samowychowania w procesie rozwoju życia wewnętrznego, a także dotykały problemów związanych z duchowością człowieka i życiem we wspólnocie zakonnej. Starałyśmy się również na nowo spojrzeć na duchowość  i chryzmat naszego Zgromadzenia.

Wyjątkowe znaczenie miały  dla nas spotkania z osobami, które były bezpośrednimi świadkami życia bł. Jana Pawła II, a jednocześnie żyją w otoczeniu kolejnego już Papieża.  I znów potwierdziło się zdanie „potrzeba nam bardziej świadków niż nauczycieli”. Miałyśmy też zaszczyt uczestniczyć we Mszy św. przy grobie bł. Jana Pawła II.

Zachętą dla nas, aby „wpierw szukać Królestwa Bożego” były liczne spotkania z miejscami i osobami Świętych, które są świadkami wierności Bogu oraz życia i umierania wyłącznie dla Pana.

Między innymi nawiedziłyśmy miejsca związane e św. Franciszkiem i św. Klarą, św. Marią Goretti. Szczególnym zaś darem było dla nas -z okazji 20- lecia istnienia Seminarium Rzymskiego-pielgrzymowanie do San Giovani Rotondo, by spotkać się ze św. O Pio i jego wyjątkowym życiem.

Jesteśmy ogromnie wdzięczne Najprzewielebniejszej Matce Generalnej Samueli i całemu Zarządowi Generalnemu, jak i Prowincji Włoskiej oraz Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej Kamili, naszym Kochanym Siostrom Przełożonym i Wspólnotom za możliwość uczestniczenia w tej intensywnej odnowie duchowej. Był to dla nas czas bogatych doświadczeń i refleksji, jak i zaczerpnięciem nowych energii do kroczenia za Chrystusem w służbie Zgromadzeniu i Kościołowi.

W Wiecznym Mieście ogarniałyśmy i nadal ogarniamy wdzięczną  modlitwą całe nasze Zgromadzenie, a szczególnie naszą Prowincję , przeżywającą 100 lecie swego istnienia.

Wdzięczne

Siostry Seminarzystki 2013