Skupienie w Puszczykowie

16-18.03.2018r.

W dniach od 16 do 18 marca 2018 r. Odbyło się w Puszczykowie skupienie dla dziewcząt. Tematem były słowa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym, Duch który umacnia miłość”.

W piątek 16.03.18 r. rozpoczęłyśmy od spotkania przy kolacji, na którym oprócz radosnej atmosfery i serdecznych powitań ustaliłyśmy pokrótce kolejne punkty programu. Następnie o godz. 20.00 rozpoczęłyśmy w kaplicy drogę krzyżową a po niej ks. Jarosław Czyżewski wygłosił konferencję o darach Ducha Świętego, która bezpośrednio przygotowała nas do adoracji Najświętszego Sakramentu i spowiedzi św.

Ten bogaty duchowo początek skupienia pozwolił wejść każdej z nas w głębokie spotkanie z Bogiem. Odkrywanie bożej miłości otworzyło wszystkich na relację do drugiej osoby i już po zakończeniu modlitwy spotkałyśmy się na sali, gdzie wspólny czas przeznaczyłyśmy na integrację i poznawanie swoich imion, motywów przyjazdu, czy oczekiwań. Koniec dnia zaakcentowałyśmy z kolei ponownie w kaplicy krótką modlitwą i refleksją nad morałem jednej z bajek Bruno Ferrero.

Sobotę rozpoczęłyśmy od krótkiej modlitwy w kaplicy, w której rozważyłyśmy działanie Bożego Miłosierdzia w życiu każdej z nas oraz roli Ducha ŚwIętego w naszej codzienności.

Po śniadaniu spotkaliśmy się na sali gdzie po podziale grup, każda z nich wraz z opiekunem i wylosowanym fragmentem Pisma św. nt. działania Ducha Świętego w Kościele udała się do osobnego pomieszczenia. Tam w spokoju dzieliliśmy się indywidualną refleksją nad wybranym tekstem Biblii a następnie rysowaliśmy plakat.

Kolejnym punktem skupienia była konferencja w kaplicy, którą poprowadził ks. dr Łukasz Kędzierski. Prelegent skupił się na owocach Ducha Świętego szczególnie na miłości i radości. Podkreślił, iż właśnie z radości rodzi się miłość i w miłości powstaje radość. Po adoracji i spowiedzi św. uczestniczyliśmy we Mszy św. a następnie był obiad. Przerwa dla wszystkich trwała do godz. 14.00 a po niej nastąpiło spotkanie na sali, gdzie ponowny podział grup i opiekunów pozwolił wszystkim skupić się na innych zadaniach. Tym razem, dotyczących odnalezienia w Piśmie św. fragmentów odnoszących się do plag egipskich, historii kolejnych świątyń jerozolimskich, chronologicznie zawieranych przymierzy Boga z jego ludem czy różnorodności imion Boga Trójjedynego w ST i NT.

Wyczerpujące zagadnienia osłabiły naszą energię, dlatego realizując dalszy plan z przyjemnością rozpoczęliśmy spotkanie integracyjne. Cała wspólnota z nieskrywanym zapałem podjęła inicjatywę kowbojskiego układu kroków przy muzyce country, oczywiście w umiarkowanym tonie ekspresji i pamiętając o czasie wielkiego postu i związanych z tym obwarowań tradycji. Stąd też kolejne zabawy mimo iż spokojne i stonowane  ale niezwykle radosne przyniosły nam odprężenie, ulgę, radość i prawdziwą integrację. Wyczerpani udaliśmy się na kolację a po niej na film pt: „Cud  w Cokeville”. Plan całego dnia okazał się niezwykle udany, gdyż po obejrzeniu filmu i krótkiej modlitwie w kaplicy wszyscy udali się do pokojów i cisza nocna okazała się wyjątkowo prostym „zadaniem”.

W niedzielę cała grupa dziewcząt ze skupienia włączyła się w Eucharystię celebrowaną w kaplicy sióstr, poprzez prowadzenie liturgii słowa. Po Mszy św. poszliśmy na śniadanie, przy którym wzajemnie sobie dziękowaliśmy. Następnie spotkaliśmy się w kaplicy na modlitwie koronką do Ducha Świętego i po krótkim podsumowaniu  serdecznie się rozstaliśmy choć z wielu stron płynęło zobowiązanie, iż kolejne terminy pozwolą się nam spotkać ponownie.