Noc z Jezusem 2/3 lutego 2018 r.

2/3.02.2018r.

 

Kolejną Noc z Jezusem 2/3 lutego przeżywaliśmy w kaplicy Sióstr Elżbietanek pod hasłem: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.  Spotkanie rozpoczęło się wspólnym Apelem Jasnogórskim poprowadzonym przez s. Dominikę, a następnie wysłuchaliśmy Konferencji przygotowanej przez s. Józefę. O stronę muzyczną tego spotkania po raz kolejny zadbała s. Gracjana, a organizacją spotkania zajęły się siostry z komisji Powołaniowej, a także nasza s. Kazimiera. Podczas spotkania rozmowom   ludźmi towarzyszyła s. Emilia i s. Józefa.

Uwielbianie Jezusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie  i modlitwa stanowiły centrum naszego spotkania uwieńczone wspólną Eucharystią pod przewodnictwem ks. Dawida, który także posługiwał w konfesjonale.

Zawiązanie wspólnoty na sali przez spleciony z naszych rąk Węzeł Gordyjski, było świetną zabawą dla  każdego z nas i w większości udało nam się go rozwiązać. Naszemu spotkaniu na Sali towarzyszyła postać św. Elżbiety Węgierskiej oraz medytacja „List od Jezusa”. Każdy z uczestników otrzymał również list, który miał przekazać dalej, tam dokąd powróci z tego spotkania…

Po Mszy Świętej Uwielbienie poprowadziła grupa Przymierze Miłosierdzia, która licznie przybyła na nasze spotkanie, które zakończyliśmy Godzinkami ku czci Maryi.