Podwójne DZIĘKCZYNIENIE...

„Spojrzenie wstecz napełnia nas wdzięcznością wobec Boga”-

te słowa bł. Matki Marii Merkert wypełniały i wypełniają serca Sióstr Jubilatek: s. M. KONSOLATY 60 lat i s. M. JUWENCJI 50 lat życia zakonnego. Jubileusze zakonne są zawsze okazją, by osobiście podziękować BOGU... za wielkie rzeczy, które ON uczynił... i podziękować Ludziom za Ich dobro, za miłość i za serce, którego doświadczały Siostry Jubilatki przez dotychczasowe lata swojego życia.

 

Uroczystości Jubileuszowe przeżywaliśmy w sobotę 22 czerwca 2013r. w Kaplicy Archidiecezjalnego Domu Księży Seniorów w Gnieźnie pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Bogdana WOJTUSIA, Ks. Dyrektora ADKS Prałata Krzysztofa Stawskiego i licznego Grona Kapłanów tworzących Wspólnotę Kapłańską naszego domu i Domu Księży Emerytów w Poznaniu.

Na Uroczystość przybyła s. Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak, Siostry Radne s. M. Damiana Cykulska i s. M. Daniela Kamieniarz oraz około 30 Sióstr. Przybyła też liczna Rodzina s. Konsolaty, Przyjaciele obu Jubilatek, Krewni i Znajomi... Siostry Służebniczki, Pallottynki oraz Panie pracujące w naszym domu.

Za wszystko BÓG niech będzie UWIELBIONY a DZIĘKCZYNIENIE niech trwa w sercach JUBILATEK i wszystkich Uczestników Uroczystości...