Pielgrzymowanie do...

2014-2017

   Pielgrzymowanie jest szczególnie ważne w życiu chrześcijan, gdyż stanowi odzwierciedlenie ludzkiego życia, które jest nieustannym wędrowaniem. Wierzymy, że życie na ziemi jest wędrówką, która prowadzi do Boga, do Ojczyzny Niebieskiej.

   Także dzisiaj Kościół zachęca nas do pielgrzymowania, gdyż chce przypomnieć, co jest prawdziwym sensem i celem życia człowieka. Pielgrzymi w miejscach świętych łatwiej otwierają się na Boga i doświadczają Jego szczególnego działania. Często owocem pielgrzymowania jest odnowienie przyjaźni z Bogiem i bliźnimi, co przywraca radość życia. Pielgrzymki są też okazją do zachwytu nad pięknem świata stworzonego przez Boga i bogactwem kultury stworzonej przez człowieka.

   Nasze Matki Założycielki również pielgrzymowały pieszo z Nysy do Sanktuariów Maryjnych  w Wambierzycach i Bardzie Śląskim, podejmując trud drogi z modlitwą w sercu kroczyły do Matki Bożej, by Jej zawierzać początki Zgromadzenia, codzienną posługę wobec chorych, ubogich, potrzebujących pomocy w myśl słów „  "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili" Mt 25, 40.

   Cztery lata temu w sercach Siostry M. Leopoldy i S. M. Cyryli zrodziło się pragnienie pielgrzymowanie rowerem z Poznania szlakiem świętego Jakuba prowadzącym do katedry w Santiago de Compostela w Galicji w północno-zachodniej Hiszpanii.

   Wspomnienie z chwil pielgrzymowania….. - czytaj więcej

1 etap pielgrzymowania

2 etap pielgrzymowania

3 etap pielgrzymowania

4 etap pielgrzymowania

Największy na świecie trybularz, o masie ok. 80 kg.

źródło youtube - Łukasz Supergan

źródło youtube - Gerardo Scafuro