„Pan kiedyś stanął nad brzegiem…”

16.07.2017r.

W dniach od 13-16 lipca 2017 roku w Puszczykowie w ramach formacji sióstr do 10 lat po ślubach wieczystych odbyło się pierwsze z takich spotkań, na które przybyło 14 sióstr. Pan po raz kolejny stanął przed nami  nad brzegiem naszego życia by zaprosić nas w tych szczególnych dniach do wypłynięcia na głębię naszego powołania oraz odnowy życia wewnętrznego i wspólnotowego.

Nasze wspólnotowe spotkanie rozpoczęłyśmy „u stóp Pana” zgłębiając Słowo Boże podczas medytacji Biblijnej Ikony „Wspólnoty Uczniów Jezusa”. Złożone przed ołtarzem Pana ryby w sieciach rybackich z naszymi imionami symbolizowały każdą z nas, która jest dla Jezusa jedyną i najważniejszą oblubienicą.

Modlitwa i Adoracja Najświętszego Sakramentu stały się dla nas źródłem z którego czerpałyśmy wszelkie łaski i wsłuchiwałyśmy się w to co Jezus w tych dniach tak szczególnie chciał nam powiedzieć. Centralnym punktem każdego dnia była dla nas Eucharystia. Skupione wokół ołtarza Pana modliłyśmy się za siebie nawzajem oraz we wszystkich sprawach, które dotykają naszych serc. Pan umacniał nas karmiąc nas swoim Ciałem i swoją Krwią.

Niezwykle cennym bogactwem pozostaną  w naszej pamięci i sercu wykłady z s. dr Judytą Pudełko Uczennicą Boskiego Mistrza, która przedstawiła nam piękny temat „Spotkania z Jezusem oczyma kobiet Ewangelii”. Łącząc w bardzo ciekawy sposób  biblijne postacie kobiet Starego Testamentu (Sara, Hagar, Rut czy Noemi) z tymi z Nowego Testamentu (Maria i Marta, Maria Magdalena) ukazała nam, że najwznioślejszym wzorem powołania każdej kobiety jest Matka Jezusa czyli Maryja.  Ona jest koroną dzieła stworzenia, najlepszym wzorem dla każdej z nas.

Spotkanie w Puszczykowie to przede wszystkim odnowa duchowa dla każdej z nas to „naładowanie duchowych akumulatorów”, które pomogą nam wiernie wypełniać nasze powołanie, ale spotkanie w Puszczykowie to również odnowa wspólnotowa. Wzajemne rozmowy, spotkania, rekreacje czy ewangeliczne tańce pozwoliły nam po raz kolejny doświadczyć piękna wspólnoty bo „nikt nie ma z nas tego co mamy razem”. Wspólnota sióstr to jedno serce i jeden duch, które są dynamizmem naszego apostolstwa. Jeszcze raz dostrzegłyśmy, że każda z nas jest ważna, jest kroplą bez której nie było by oceanu i że każdą osobiście powołał Pan stając na drodze jej życia.

Kończąc nasze wspólne spotkanie przy wesołej rekreacji podczas grilla i śpiewie radośnie zakończyłyśmy nasze spotkanie. Na zakończenie przy grocie Matki Bożej odnowiłyśmy przy blasku świec nasze śluby zakonne. Był to bardzo wzruszający moment dla każdej z nas. Jeszcze raz nasze życie oddałyśmy Bogu, który pierwszy nas powołał.

W niedzielę spotkałyśmy się w Domu Prowincjalnym na wspólnym świętowaniu imienin Siostry Prowincjalnej Kamili Paszkowiak. Nasze życzenia uwieńczyłyśmy wspólnym tańcem „Dziś spojrzał na nas Pan”.

Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili nam to spotkanie naszą wdzięczność wyrażamy w naszej modlitwie. „Bóg zapłać”.