Jubileusz 60-lecia ślubów zakonnych s. M. Nolaski Niedziela.

7 czerwca 2013 r. w kościele parafialnym w Łopiennie s. M. Nolaska dziękowała Bogu za 60 lat życia w ślubach zakonnych. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Krzysztof Stawski, który min. powiedział:

„… patrzymy na życie Siostry Jubilatki, 60 lat w czystości Bogu poświęconej, ubóstwie i posłuszeństwie i dostrzegamy dar Boga w osobie Jubilatki…prosimy dziś Boga aby Twe Siostro Jubilatko spracowane ręce pobłogosławił, serce dalej było żarliwe i nadal zakorzenione w Winnym Krzewie by czerpać siły do modlitwy i dalszego dawania świadectwa o Bożej Miłości i ludzkiej dobroci”.