III Wielkopolski Konkurs Plastyczny dla Przedszkolaków pod hasłem „Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

18.05.2017r.

Godność osoby ludzkiej, szacunek do życia i rodziny, miłość do każdego dziecka to wartości jakże cenione przez św. Jan Pawła II i przekazane w jego nauczaniu, nauczaniu, które pozostało i żyje w sercach Polaków. Potwierdzeniem tego są prace uczestników III Wielkopolskiego Konkursu Plastycznego dla Przedszkolaków pod hasłem „Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”.

Spośród prac złożonych w naszym przedszkolu jury typowało pracę Antoniego Ratajczaka z Niezapominajek.

Dnia 18 maja 2017 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie odbyła się uroczystość podsumowująca III Wielkopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem „Św. Jan Paweł II – przyjaciel dzieci”. Organizatorem konkursu było nasze przedszkole. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Prezydent Miasta Leszna p. Łukasz Borowiak, Przełożona Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety – s. M. Kamila Paszkowiak, Dziekan Dekanatu Leszczyńskiego – ks. prałat Jan Majchrzak oraz Proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Lesznie – ks. kanonik Władysław Marzęcki.

            W spotkaniu wzięły udział nagrodzone dzieci z przedszkoli w Wielkopolsce wraz z opiekunami. Na uroczystości obecni byli: Wiceprezydent Miasta Leszna – p. Piotr Jóźwiak, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lesznie p. Tadeusz Waczyński, Naczelnik Wydziału Edukacji p. Lucjan Rosiak, Ekonomka Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety Prowincja Poznańska s. Irmina Zielińska, ks. Proboszcz Władysław Marzęcki, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury – p. Maciej Mizgalski, Kierownik Domu Seniora p. Edyta Nowaczyk, członkowie Jury p. Hanna Kubierkiewicz i p. Oksana Zendran-Rutkowska oraz p. Mariusz Skopiński.

            Jury w składzie: p. Hanna Kuberkiewicz plastyk, p. Oksana Zendran-Rutkowska – terapeuta zajęciowy oraz p. Rozaneta Janczewski – menedżer do spraw jakości pracy przedszkola, siostra Anna Jakubowska nauczyciel wychowania przedszkolnego przyznało nagrody:

W kategorii 5-latków:

I miejsce: Michalina Krucka z Przedszkola Nr 15 „Mali Przyrodnicy” w Koninie,

II miejsce: Eliza Stryjak z Przedszkola prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Kępnie,

III miejsce: Antoni Rataj z Przedszkola im. św. Jana Pawła II prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Lesznie.

W kategorii 6-latków:

I miejsce: Szymon Skoczylas z Przedszkola Gminnego w Przedczu,

II miejsce: Szymon Gąsior z Przedszkola Miejskiego Nr 11 w Lesznie,

III miejsce: Maja Maćczak z Przedszkola im. Jana Brzechwy w Kłodawie,

Marta Berdychowska z Przedszkola Niepublicznego im. Edmunda Bojanowskiego w Podrzeczu.

Wyróżnienia: Nadia Brembor z Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Międzychodzie, Oliwia Hejman z Gminnego Przedszkola „Bajka” w Wilczynie, Hanna Skorupka z Publicznego Przedszkola w Krzemieniewie, Kalina Tomaszewska z Przedszkola Miejskiego Nr 20 „Baśniowa Kraina” w Lesznie.

Uroczystość uświetnił program artystyczny dzieci z Przedszkola Sióstr Elżbietanek w Lesznie.