Poświęcenie habitów

21.07.2016r.

    Podczas ostatniego nabożeństwa w czasie rekolekcji ks. Dariusz -filipin, poświęcił dla postulantek Nelli i Moniki habity, welony, różańce, brewiarz i konstytucje Zgromadzenia.

    Boże, który w łonie czystej Dziewicy przyoblekłeś swego Syna w ludzkie ciało, pobłogosław te habity zakonne i spraw, aby Twoje służebnice, które będą je nosiły na ziemi, przypominały bliźnim przyszłe życie i zasłużyły na chwalebną nieśmiertelność. Przez Chrystusa Pana naszego.