Poświęcenie kaplicy w Domu Prowincjalnym

23.06.2016r.

     Po 6 miesiącach remontu kaplicy pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Domu Prowincjalnym ks. Kardynał Zenon Grocholewski poświęcił odnowioną kaplicę. Podczas homilii życzył siostrom: „ byście kochały tę kaplicę, byście umiały czynić z niej naprawdę tętniący miłością centrum waszego życia zakonnego. Centrum ubogacania waszych serc, centrum zjednoczenia z Bogiem. Niech ta kaplica skutecznie pomaga wam budować duchowy Kościół waszych serc”.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=FJjZTsfQTmc&feature=em-upload_owner{/youtube}

Homilia -ks. kard Z. Grocholewskiego podczas poświęcenia kaplicy sióstr Elżbietanek w Poznaniu