Poszły za Jezusem

08.06.2016r.

      W Domu Macierzystym Sióstr Elżbietanek w Nysie 8 czerwca br. spotkały się Postulantki z : Wrocławia, Torunia, Katowic, Nysy, Poznania i Norwegii. Siostra Margarita z pasją i radością opowiadała o początkach Zgromadzenia, o Matkach Założycielkach i rozwoju Zgromadzenia, które obecnie liczy ok. 1200 sióstr w 19 krajach świata. Po Mszy Świętej Postulantki wzorem Matek Założycielek zawierzyły Najświętszemu Sercu Bożemu swoje powołanie i rozwój życia duchowego. Jesteśmy wdzięczne Siostrze Prowincjalnej Marcie, Siostrze Wikarii Ignacji, Siostrze Przełożonej i Siostrze Mistrzyni Hiacyncie za wspólny czas spędzony w „ domu Matek” – niech Postulantki, które wstąpiły do naszej Elżbietańskiej Rodziny nadal z odwagą i radością idą za Jezusem w duchu charyzmatu Zgromadzenia. A wszystkim zastanawiającym się dziewczętom mówimy: ODWAGI!!!

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=BWD-QUQWpK4{/youtube}

Psalm - w kaplicy Domu Macierzystego 8.06.2016

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=eKoHRkPtJ3k{/youtube}

O powołaniu - Postulantki z Norwegii 8.06.2016

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=csuFNO2oRvw{/youtube}

O życiu w swoim kraju - postulantki 8.06.2016r.