Spotkanie Sióstr Mistrzyń w Puszczykowie

2.04.2016r.

Tegoroczne spotkanie Sióstr odpowiedzialnych za formację w naszym Zgromadzeniu odbyło się w Puszczykowie w dniach od 31 marca do 3 kwietnia 2016 r. Na spotkanie przybyły Siostry Mistrzynie z polskich prowincji i niemieckiej.

Pierwsze dni minęły na pracy warsztatowej. Spotkanie miało określony cel jakim było przygotowanie, przeanalizowanie procesu formacji w naszym Zgromadzeniu i przygotowanie sugestii i propozycji na Kapitułę Generalną. Powzięte postulaty były owocem dyskusji, dzielenia się doświadczeniem i szukania jak najlepszych rozwiązań.

Towarzyszył nam też swoją obecnością w sobotę o. Kamil Paczkowski OFM, który przeprowadził konferencję na temat: „Formacja dzisiaj do życia konsekrowanego jutra”. Konferencja zakończyła się owocną dyskusją.

Popołudniem udałyśmy się na zwiedzanie Ostrowa Tumskiego i „Brama Poznania” tzn. pierwszego w Polsce centrum interpretacji dziedzictwa, które przy pomocy nowych technologii łączy opowieść o dziejach katedralnej wyspy, rozwoju miasta Poznania z narracją o początkach Państwa Polskiego, której kolebką jest Ostrów Tumski. Potem udałyśmy się pod opieką naszego przewodnika ks. Łukasza Kędzierskiego do Katedry Poznańskiej, gdzie mogłyśmy zobaczyć podziemia, wykopaliska i całe wnętrze katedry. Po zwiedzaniu udałyśmy się do Domu Prowincjalnego przy ul. Łąkowej by spotkać się przy siostrzanym stole.

Uwiecznieniem całego dnia była uczta duchowa. Wzięłyśmy udział w czuwaniu przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego, które przygotowali Klerycy Seminarium Duchownego w Poznaniu. Było to Oratorium o Miłosierdziu Bożym zakończone uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.

W ostatnim dniu miałyśmy okazję jeszcze raz spotkać się z Siostrą Prowincjalną M. Kamilą i podziękować za zorganizowanie spotkania i miłą gościnę.

Składamy na ręce Przewielebnej Matki Generalnej nasze serdeczne „Bóg zapłać” za możliwość takiego spotkania oraz Czcigodnym Siostrom Prowincjalnym dziękujemy za wszelkie wsparcie, zrozumienie, a przede wszystkim za nieustanne wspieranie naszej posługi swymi modlitwami.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=F6K24HD7-po{/youtube}

kazanie dk. Dawida-Wigilia Miłosierdzia Bożego

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=8jcdHRSqMfA{/youtube}

koronka do Bożego Miłosierdzia - 2.04.2016. Puszczykowo

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=0VlwuHaeli0{/youtube}

Wigilia Miłosierdzia - 2.04.2016