Pielgrzymka do św. Józefa w Kaliszu

W sobotę, 9 marca 2013 r. udałyśmy się do św. Józefa by  w roku stulecia Prowincji Poznańskiej, na nowo powierzyć się opiece św. Józefa oraz prosić o łaskę głębokiego życia wewnętrznego dla każdej z Sióstr i postulantki.

W Sanktuarium przywitał nas Kustosz, Ksiądz Prałat Jacek Plota, który wskazał na szczególny charakter miesiąca marca, w czasie którego pielgrzymi przybywają i oddają się w opiekę Patriarchy z Nazaretu. Rozpoczęłyśmy swoje pielgrzymowanie do Sanktuarium św. Józefa od modlitwy osobistej, a następnie śpiewałyśmy Godzinki ku Jego czci.

O godz. 12:00 uczestniczyłyśmy we Mszy Świętej, której przewodniczył Ksiądz Prałat Tomasz Ilski, proboszcz parafii św. Biskupa Stanisława w Ostrowie Wielkopolskim. Ksiądz Kanonik Tomasz, który powiedział min.: „Dobrze, że jest to święte miejsce. I dobrze, że możemy stanąć przy św. Józefie, wsłuchując się razem z nim, co Bóg nam powie. Tę Najświętszą Ofiarę składam Panu Bogu w następującej intencji: za przyczyną św. Józefa z prośbą o łaskę głębokiego życia wewnętrznego dla każdej siostry i postulantki. I dziś, kiedy dziękujemy Panu Bogu za wasze, Drogie Siostry, powołanie na nowo się rozkochajcie w Panu Bogu, na nowo. To pierwsze czytanie tak prowokacyjnie znowu nam mówi o miłości: Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu. Chyba nie. Chyba nie jest tak, że miłość nasza podobna jest do chmur, które znikają. Ale chcemy, żeby ta miłość była ugruntowana, żeby była wspaniała, żeby była tak na zawsze. I nie bójcie się pytać o waszą miłość. I nie bójcie się pytać o waszą wiarę. I nie bójcie się pytać o wasze człowieczeństwo. Nie bójcie się pytać o wolność. I nigdy nie zrezygnujcie z wolności. I nie zrezygnujcie z miłości. I róbcie wszystko, żeby ta wasza wiara była niesamowicie silna. Bo chyba nasze czasu domagają się silnej wiary, niesamowitej miłości i poczucia tego, że przy Bogu jesteśmy naprawdę wolni, tylko przy Bogu”.

Przed błogosławieństwem odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Benedykta XVI, który w "Porta Fidei" prosił, by wspólnoty zakonne znalazły w ciągu trwania Roku Wiary dzień publicznego wyznania Credo, dlatego z zapalonymi świecami publicznie wyznałyśmy  CREDO. Tej modlitwie przewodniczyła  Siostra Prowincjalna M. Kamila Paszkowiak, ogarniając szczególnie te Siostry, które w tym dniu pielgrzymowały z nami duchowo, ponieważ przez cierpienie, chorobę lub obowiązki pozostały w domach. Siostry po każdym wezwaniu śpiewały trzykrotnie: Amen, amen, amen, a następnie oddałyśmy się w opiekę św. Józefa, zawierzając wspólnym głosem intencje, z którymi przybyłyśmy do Sanktuarium oraz wszystkie podejmowane przez nas dzieła. Prosiłyśmy o to, by być znakiem modlitwy i obecności Boga w świecie, o wrażliwość serca wobec ludzi, których Bóg stawia na drodze ich powołania, o pomoc w doskonałym wypełnianiu zamiarów Bożej Opatrzność oraz o radość z przeżywania każdego dnia swojego życia. Prosiłyśmy też o nowe powołania i o łaskę głębokiego życia wewnętrznego.

Kończąc Eucharystię Ksiądz Prałat Tomasz powiedział: Czcigodne Siostry, jesteście bardzo potrzebne i dlatego bądźcie silne wiarą. I to dobro, które jest w waszych sercach, szeroko rozsiewajcie wokół siebie.