Zbliżała się beatyfikacja Jana Pawła II…

RAZEM Z BŁOGOSŁAWIONYM JANEM PAWŁEM II

Zbliżała się beatyfikacja Jana Pawła II…

W naszej Ojczyźnie – i nie tylko – trwały entuzjastyczne przygotowania do uroczystości wyznaczonej na dzień 1 maja 2011 r. W leszczyńskim przedszkolu Sióstr Elżbietanek – w radosnym klimacie oczekiwania - odliczaliśmy dni do tego nadzwyczajnego wydarzenia.

Nauczyciele przybliżali dzieciom postać Ojca Świętego i ukazywali wartości, które głosił. Z każdym dniem poszerzała się wiedza przedszkolaków o Papieżu Polaku. I wtedy – z natchnienia Bożego - pojawiła się myśl: „Skoro nasze dzieci tak dobrze znają Jana Pawła II, więc jakie to byłoby szczęście mieć tak wspaniałego patrona, który był mądrym i dobrym człowiekiem, pomagającym biednym, troszczącym się o chorych, upominającym się o prawa pokrzywdzonych, który szanował każdego człowieka, kochał dzieci i młodzież, zawsze mówił prawdę, jednym słowem – był wyjątkowym człowiekiem, gdyż zawsze przebywał blisko Boga”. Sprawy potoczyły się – przy dużym zaangażowaniu wielu dobrych ludzi – w nieprawdopodobnym tempie.  Ks. Arcybiskup Stanisław Gądecki – w odpowiedzi na naszą prośbę – wyraził zgodę na nadanie przedszkolu imienia bł. Jana Pawła II, a w piśmie z dnia 21 maja 2011 r. napisał: „Ufam, że zgodny wybór patrona przedszkola, dokonany przez całą społeczność przedszkola oraz pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną przyczyni się do głębszego zakorzenienia w programie wychowawczym wartości głoszonych przez błogosławionego Jana Pawła II”. Miesiąc po beatyfikacji, tj. dnia 1 czerwca 2011 r., odbyła się radosna uroczystość nadania przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Lesznie imienia bł. Jana Pawła II. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św., której przewodniczył Ks. Biskup Grzegorz Balcerek.

Minął ponad rok... Dnia 15 października 2012 r. – w ramach „Tygodnia z bł. Janem Pawłem”, który opracowała nauczycielka, p. Justyna Kobylańska – Ks. Proboszcz Wojciech Prostak przywiózł do naszego przedszkola relikwie bł. Jana Pawła II. Wydarzenie to stało się inspiracją do naszych starań o relikwie papieskie dla przedszkola. Z życzliwą pomocą Ks. Proboszcza Wojciecha, S. Aleksandra Błaszczyk, dyrektorka przedszkola, zredagowała list i – z nadzieją na pozytywną odpowiedź – wysłała do Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. W styczniu otrzymaliśmy odpowiedź. Ku naszej ogromnej radości dowiedzieliśmy się, że możemy w Krakowie odebrać relikwie krwi bł. Jana Pawła II. Rozpoczął się czas intensywnych i radosnych przygotowań do uroczystości, której data została wyznaczona na dzień 24 lutego 2013 r.

W piątkowy poranek, 1 lutego, uczestniczyliśmy we Mszy św., którą Ks. Ryszard Siwek odprawił w intencji jak najlepszego przygotowania się do uroczystości. W przygotowaniu do tego ważnego wydarzenia przedszkolakom i ich rodzinom pomagał symboliczny kwiatek „Cały Twój, Maryjo” z Matką Bożą w Jej częstochowskim wizerunku. Każdego dnia dzieci przyklejały kolejny płatek i ze swoją rodziną odmawiały modlitwę „Zdrowaś Maryjo”, powierzając się Maryi na wzór bł. Jana Pawła II i prosząc, aby roztaczała nad nimi swoją macierzyńską opiekę.

W ramach przygotowania do uroczystości przedszkolaki spotykały się ponownie z Ks. Proboszczem Wojciechem Prostakiem. Kapłan wyjaśnił dzieciom, czym są relikwie, że są to pamiątki po świętych. Przedszkolaki dowiedziały się również, jak przechowywane są relikwie i poznały budowę relikwiarza.

W czwartek, 14 lutego, S. Aleksandra razem z S. Prowincjalną Kamilą Paszkowiak i S. Wikarią Józefą Krupa wybrały się do Krakowa na spotkanie z Ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem, które było krótkie, ale pełne radości i wzruszenia. Ks. Kardynał przekazał relikwie krwi bł. Jana Pawła II i udzielił błogosławieństwa dla przedszkola. Siostry udały się następnie do Ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, przyjaciela Papieża, który również pobłogosławił przedszkole. Po przyjeździe do Leszna relikwie trafiły tymczasowo do kaplicy Sióstr Serafitek.

Czas poprzedzający uroczystość przeżywany był w przedszkolu pod hasłem: „W oczekiwaniu na relikwie bł. Jana Pawła II”. Przedszkole przybrało świąteczny wygląd - pięknie udekorowane, oczekiwało na przybycie relikwii. Ostatnim, wspólnym akcentem przedszkolnego przygotowania do niedzielnej uroczystości było wniesienie i zawieszenie obrazu bł. Jana Pawła II w kaplicy Sióstr Elżbietanek, sąsiadującej z naszym przedszkolem. Dzieci z radością śpiewały piosenki ku czci bł. Jana Pawła II, wiedząc o tym, że już za dwa dni przy tym obrazie zostanie umieszczony relikwiarz z kropelką krwi ukochanego Papieża. W wigilię uroczystości relikwie dotarły do kościoła parafialnego. W sobotni wieczór młodzież prowadziła czuwanie modlitewne, w którym uczestniczyło wielu mieszkańców Leszna.

Nastał w końcu długo oczekiwany dzień. W niedzielne południe, 24 lutego 2013 r., kościół p.w. św. Jana Chrzciciela w Lesznie wypełnił się przedszkolakami z kolorowymi kwiatkami w dłoniach. Towarzyszyli im rodzice i rodzeństwo. O godz. 12:00 rozpoczął się montaż słowno-muzyczny w wykonaniu przedszkolaków.  Dzieci, przy instrumentalnym akompaniamencie, śpiewały piosenki o swoim Patronie, recytowały wierszyki. W kościele rozbrzmiewało  energiczne „Nie ma lepszego od Jana Pawła II”, radosne „Santo Subito”, spokojne „Kochany Ojcze, Ty na nas patrz” . O godz. 12.15, procesyjnym wejściem, rozpoczęła się Msza św. Na początku Eucharystii Ks. Proboszcz Władysław Marzęcki powitał głównego celebransa Ks. Arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Metropolitę Poznańskiego, wszystkich kapłanów z Ks. Prałatem Janem Majchrzakiem, dziekanem Dekanatu Leszczyńskiego, oraz zaproszonych gości – S. Prowincjalną Kamilę Paszkowiak  wraz z Zarządem Prowincji, obecne Siostry Elżbietanki, Serafitki i Nazaretanki,  pana Tomasza Malepszego – prezydenta miasta Leszna, oraz pana Marka Wojciechowskiego – dyrektora Gimnazjum Nr 7 im. Jana Pawła II w Lesznie. Szczególnie gorąco powitał przedszkolaków, ich najbliższych oraz pracowników przedszkola. Po podniosłym Gaude Mater Polonia w wykonaniu Chóru Męskiego Vox Joannis rozpoczęła się liturgia słowa przygotowana przez pracowników przedszkola. W homilii Ks. Arcybiskup skoncentrował się na trzech postaciach: Abramie, Jezusie Chrystusie i bł. Janie Pawle II, o którym powiedział: „Całe życie błogosławionego dokonało się w znaku tej miłości, tej umiejętności podarowania siebie w sposób wielkoduszny, bez ograniczeń, bez reszty, bez żadnej kalkulacji. Tym, co go poruszało była miłość do Chrystusa, której poświęcił życie. Miłość przeobfita i bezwarunkowa i dlatego, że coraz bardziej przybliżał się do Boga w miłości, potrafił zawsze stawać się towarzyszem podróży współczesnego człowieka”.  Specjalnie przygotowaną na tę okazję modlitwę wiernych z cytatami bł. Jana Pawła II, odczytali rodzice z Rady Rodziców.  Procesji z  darami towarzyszył komentarz wyjaśniający symbolikę każdego z przyniesionych darów: świecy, kwiatów, owoców, bochenka chleba, hostii, wody i wina.  Kiedy liturgia, pełna pięknych, symbolicznych momentów i radosnego śpiewu dzieci dobiegła końca, jedna z rodzin naszego przedszkola - w imieniu rodziców i dzieci - podziękowała głównemu celebransowi za przewodniczenie uroczystości. Potem nastąpiło procesyjne przeniesienie relikwii do przedszkola. Pięknie udekorowaną barkę z relikwiami nieśli kolejno przedstawiciele rodziców, pracowników przedszkola oraz Sióstr Elżbietanek. Przy relikwiarzu podążały w szpalerze najstarsze przedszkolaki z kwiatkami, które były nie tylko piękną ozdobą procesji, ale przede wszystkim symbolem duchowego przygotowania dzieci i ich najbliższych do uroczystości. Podczas procesji została odśpiewana litania do bł. Jana Pawła II oraz Barka. Gdy procesja dotarła przed główne wejście do przedszkola, Ks. Arcybiskup udzielił wszystkim błogosławieństwa relikwiarzem zawierającym cząstkę krwi bł. Jana Pawła II, a potem podszedł do dzieci i błogosławił je. Dalej, już tylko w gronie księży, sióstr zakonnych i pracowników przedszkola, wniósł relikwiarz do kaplicy Sióstr Elżbietanek. Na pożegnanie przedszkolaki otrzymały piękny obrazek z relikwiami bł. Jana Pawła II oraz słodki upominek.

Poniedziałek, następny dzień po uroczystości, upłynął pod znakiem dziękczynienia za tę szczególną obecność błogosławionego Papieża. Radosne dziękczynienie każdej grupy przedszkolnej prowadziła p. Hania Markowska. Poranna modlitwa w kaplicy stała się odtąd naszą tradycją. Każdego dnia inna grupa przedszkolna przychodzi tutaj, aby pomodlić się przed Najświętszym Sakramentem i spotkać się z Błogosławionym Patronem. W ten sposób nasza więź z bł. Janem Pawłem II jest wciąż żywa. Także rodzice przedszkolaków oraz wszyscy, którzy czują taką potrzebę, mogą nawiedzać kaplicę Sióstr i pomodlić się przy relikwiach...

Wprowadzenie relikwii krwi bł. Jana Pawła II do naszego przedszkola to zaledwie początek… Wiemy, że na tym początku nie możemy się zatrzymać. Otrzymaliśmy od Pana Boga wspaniały prezent, którego nie chcielibyśmy zmarnować. Arturo Mari, fotograf watykański, powiedział o Papieżu Polaku: ”Z nim każdy dzień był piękny”. Obecność papieskich relikwii wśród nas zachęca do pięknego przeżywania każdego dnia ofiarowanego nam przez Stwórcę.