Zawierzyć Miłosierdziu Bożemu

15.02.2016r.

     W I Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęła się w naszej poznańskiej prowincji peregrynacja Krzyża z relikwią z Kalwarii.

     Peregrynację przeżywamy w Roku Miłosierdzia dlatego też w tym szczególnym Roku zostały dołączone relikwie św. Faustyny Kowalskiej i cegła, która była najbliżej Drzwi Świętych w Rzymskiej Bazylice św. Piotra. Spośród liczby 3500 cegieł, którymi zamurowano Drzwi Święte po ostatnim Roku Jubileuszowym, ta jest widocznym znakiem zjednoczenia z tym miejscem, które stanowią Święte Drzwi dotykane przez papieży, a ostatnio przez św. Jana Pawła II - papieża Miłosierdzia oraz Ojca Świętego Franciszka inauguratora Roku Miłosierdzia.             

Pragniemy u stóp Krzyża Chrystusowego, zawierzyć swoje życie, powołanie i całą naszą Prowincję Jego Miłosierdziu. Siostry do zawierzenia przygotowują się poprzez odprawiane Triduum aby odkryć radość z powodu czułości Boga, który przez święte natchnienia zapragnął dla każdej z nas, naszej Prowincji oczyszczenia, pojednania i Miłości. Obyśmy otwarły się na ten czas i nie zmarnowały okazji do bycia bliżej Miłosiernego Boga aby na nowo w Chrystusie miłować się wzajemnie i w codzienności żyć miłosierdziem.

     Zawierzenia Miłosierdziu Bożemu naszej Prowincji, wspólnot, każdej Siostry, Postulantki przed Najświętszym Sakramentem w kaplicy Domu Prowincjalnego w Święto Miłosierdzia Bożego 3 kwietnia 2016r. o godzinie 15:00 dokona Siostra Prowincjalna M. Kamila. Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny: „Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym miłosierdziu Moim. Pragnę, by święto miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla, biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i karę w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie, że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko co istnieje wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie, rozważać będzie przez wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto miłosierdzia wyszło z wnętrzności Moich, pragnę, aby, uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopóki nie zwróci się do Źródła Miłosierdzia Mojego. (Dz. 699)