Okno Życia w Ostrowie Wlkp.

8.12.2015r.

 

     W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny - 8 grudnia 2015r. w naszym Domu- w budynku Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Ostrowie Wlkp. przy ul. Gimnazjalnej 11 dokonano poświęcenia i oficjalnego otwarcia Okna Życia. Miejsce to pobłogosławił Ordynariusz Diecezji Kaliskiej, ks. Bp Edward Janiak.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Biskup Ordynariusz diecezji Kaliskiej Edward Janiak poświęca Okno Życia

     

     Inicjatorem powstania Okna Życia w Ostrowie Wielkopolskim była Pani Prezydent Beata Klimek, a przyczyniło się do tego znalezienie latem na jednej z ostrowskich ulic porzuconego noworodka – chłopca.

     Okno Życia powstało pod patronatem Caritas Diecezji Kaliskiej.

    Miejsce na Okno Życia użyczyło Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek Prowincji Poznańskiej z Ostrowa Wlkp. przy ulicy Gimnazjalnej 11. Okno Życia to pięknie przygotowane pomieszczenie, wyposażone w podgrzewaną kołyskę z becikiem, w nim matka może bezpiecznie i anonimowo zostawić nowo narodzone dziecko, jeżeli nie chce lub nie może wychowywać.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

   Okno Życia wewnątrz

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp. Okno Życia od zewnątrz

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Powitanie Gości przez S. Przełożoną Teresę Dorsz

Na początku powitała S. Przełożona Teresa Dorsz, Ks. Biskupa Ordynariusza Edwarda Janiaka, P. Prezydent Beatę Klimek, Ks. Dyr. Caritasu Jacka Andrzejczaka, Wszystkich Sponsorów, zaproszonych Gości przybyłych na tę uroczystość. S. Teresa Dorsz, przełożona Domu i dyrektor Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Ostrowie Wielkopolskim zapewniła, że Siostry będą opiekować się tym miejscem. - Będziemy starały się to miejsce w sposób szczególny otaczać, czuwać wraz z Maryją, by stało się domem i łańcuchem miłości. Będziemy starały się służyć i opiekować, by nic złego nie stało się.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Słowo Ks. Biskupa Edwarda Janiaka

Bp Edward Janiak wskazał, że Okno Życia jest oddane do użytku w święto Maryi Niepokalanie Poczętej. -  W tym samym momencie kiedy Ojciec Święty Franciszek otwiera Drzwi Roku Miłosierdzia, Roku Świętego w Kościele, a my tutaj w Ostrowie otwieramy Okno Życia. Życzę, żeby ono nie było potrzebne, ale dobrze, że jest. Jeżeli nawet jedno życie uratujemy, to warto tutaj dzisiaj być – mówił ordynariusz diecezji kaliskiej. Zachęcał społeczeństwo ostrowskie, aby zawsze stawało po stronie życia. - Czasem zdarza się, gdy dziecko jest w drodze, że musimy dać świadectwo, przede wszystkim rodzice tych osób, przyjaciele powinni być blisko tam, gdzie jest poczęte życie. Jest tylu ludzi, którzy czekają na to, aby adoptować dziecko, a Okno Życia daje taką szansę – stwierdził hierarcha.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Ks. dyr. Caritasu Jacek Andrzejczak dziękuje za podjęcie trudu przez Siostry Elżbietanki

Na zdjęciu od lewej strony: Ks. dyr. Caritasu, następna P. Prezydent Beata Klimek, S. Przeł. Teresa Dorsz, S. Benwenuta Jankiewicz, S. Przeł. i Radna Prowincjalna Damiana Cykulska, Ks. Biskup Edward Janiak, S. Andrzeja Konował i Ks. Kan. Proboszcz Krzysztof Nojman.

Siostrom Elżbietankom za trud podjęcia tej posługi dziękował dyrektor Caritas Diecezji Kaliskiej. – Dziękuję siostrom, które przez 24 godziny będą czuwać i otaczać opieką to dzieło. Okno Życia jest bezpiecznym miejscem dla dziecka. Nie na śmietniku, korytarzu czy chodniku, ale właśnie w tym miejscu będzie można zostawić niemowlę. Niech to miejsce służy jak najlepiej. Ważne jest, aby każde życie było uszanowane od poczęcia. Starajmy się o tym pamiętać w naszych codziennych modlitwach szczególnie w Roku Miłosierdzia, który dzisiaj Ojciec Święty uroczystym otwarciem Drzwi rozpoczął – zaznaczył ks. Jacek Andrzejczak.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Pani Prezydent Beata Klimek

Pani Prezydent Beata Klimek mówiła o zaistniałym fakcie latem w Ostrowie – znalezione niemowlę. „To była wiadomość, która do głębi nas poruszyła i nami wstrząsnęła. Wtedy od razu zapowiedziałam, że musimy w Ostrowie utworzyć Okno Życia, żeby takich sytuacji więcej nie było. To będzie Okno Miłości, które da szansę na życie wszystkim dzieciom, które przyjdą na świat” – powiedziała prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, która podziękowała siostrom elżbietankom, dyrektorowi Caritas Diecezji Kaliskiej i wszystkim ludziom dobrej woli, którzy zaangażowali się w to, aby to Okno Życia powstało.

Okno życia Elżbietanki Ostrów Wlkp.

Od prawej strony S. Jadwiga Mendel, S. Modesta Kamzelak, Ks. Katecheta z I Liceum Ogólnokształcącemu z Młodzieżą z tego Liceum

Procedura funkcjonowania Okna Życia jest następująca. W momencie kiedy dziecko zostanie pozostawione w oknie, automatycznie uruchamia się alarm, na który od razu reagują siostry. Pomieszczenie jest rodzajem inkubatora, w którym muszą być zapewnione odpowiednie warunki: stała temperatura, wentylacja i klimatyzacja, tak żeby służyło temu maleńkiemu człowiekowi w sposób właściwy. Pozostawiony noworodek zostaje zabrany przez pogotowie, a następnie ma szansę trafić do adopcji i zyskać nową rodzinę. Matka, która oczywiście zachowuje anonimowość, ma jednak jakiś czas na zmianę swojej decyzji.

     Ostrowskie Okno Życia jest trzecim w Diecezji Kaliskiej. Pierwsze zostało otwarte w marcu 2009 r. w Kaliszu w Domu Sióstr Nazaretanek, gdzie do tej pory pozostawiono w nim troje dzieci. Kolejne powstało 24 marca 2015 r. w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie.

S. Benwenuta