Odwiedziny Matki Generalnej

2.11.2015r.

   

Matka Generalna M. Samuela Werbińska w dniu 2 listopada rozpoczęła wizytację – odwiedziny Sióstr w Prowincji Poznańskiej. Udając się na pierwszą placówkę najpierw odwiedziła Dom Formacyjny w Puszczykowie. Radosne spotkanie uwieńczono wspólnym zdjęciem przy figurze Jana Pawła II, które znajduje się na posesji.