Rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej Św. Elżbiety

04.09.2015r.

     W dniach od 4 do 6 września 2015 r. w Elżbietańskim Domu Rekolekcyjnym w Puszczykowie odbyły się rekolekcje Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety z Krotoszyna i ze Śremu. Duchowym przewodnikiem rekolekcji był ojciec Krzysztof Ziętkowski OMI.

     Temat rekolekcji: „Przyjdź Duchu Święty”.

Ojciec rekolekcjonista w kolejnych konferencjach i homiliach nawiązywał do Trzeciej Osoby Trójcy Świętej – Ducha Świętego i do Jego znaczenia w życiu każdego chrześcijanina.

Podczas piątkowej homilii – Nowość Prawa Ducha (List do Rzymian 8, 1-2), upewniliśmy się, że: - nie ma potępienia w Chrystusie oraz, że według nowego Prawa (w centrum jest Duch Święty) 2 List do Koryntian 3,3; z Księgi Ezechiela 36, 25-27 dowiedzieliśmy się o prawie wpisanym w sercach a z Listu do Rzymian 5,5 o tym, że chrześcijanin jest zakochany w Bogu!

Podczas konferencji ojciec rekolekcjonista powołując się na Nowy Testament mówił o czterech Postawach wobec Ducha Świętego:

- zasmucanie Go (List do Efezjan 4, 30-32),

- opieranie się Mu (Dzieje Apostolskie7,51),

- gaszenie Ducha (1 List do Tesaloniczan 5, 19-20),

- napełnianie Duchem (List do Efezjan 5,18),

oraz o Rezultatach pełni Ducha (List do Efezjan 5, 18-21) :

- uwielbienie dla Pana w naszym sercu,

- dziękowanie za wszystko,

- wzajemne uleganie sobie i troska o siebie nawzajem.

Ojciec Krzysztof w kolejnej homilii przedstawił Owoce działania Ducha Świętego w Maryi: poczęcie Syna Bożego, zgoda Maryi, która zapoczątkowała Nowe Przymierze oraz uwielbienie Boga (pieśń Magnificat). Maryja jest wzorem modlącego Kościoła, tak więc my chcąc być dobrymi chrześcijanami, wykonującymi swój apostolat wśród osób potrzebujących, których na naszej drodze Postawił Bóg, powinniśmy modlić się o napełnienie Duchem. Warunkami dobrej modlitwy jest pragnienie Ducha Świętego oraz wiara.

     Zesłanie Ducha Świętego w Wieczerniku to początek Kościoła. Aby modlitwa Kościoła w Wieczerniku (Dzieje Apostolskie 1, 12-14) ciągle trwała, potrzeba daru Ducha Świętego oraz jednomyślnej i wytrwałej modlitwy o Ducha Świętego.

     Podczas rekolekcji dużo czasu poświęciłyśmy na modlitwę wspólnotową: Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, różaniec, koronkę do Bożego Miłosierdzia, nieszpory. Każda z nas mogła też indywidualnie rozmawiać z Panem Bogiem i skorzystać z sakramentu pokuty. Po wspólnej modlitwie, w sobotni wieczór spotkaliśmy się w sali Jana Pawła II z ojcem rekolekcjonistą aby wymienić swoje doświadczenia związane ze Wspólnotą. Spotkanie było także okazją do wspólnego przeżycia pięknego tańca wykonanego przez nowicjuszki. Następnie udaliśmy się do biblioteki aby obejrzeć film o Karolinie Kuskównie.

Na zakończenie rekolekcji, podczas uroczystej Mszy Świętej, dwie członkinie Wspólnoty Apostolskiej ze Śremu : pani Czesława Rzepka i pani Leonia Złotowska, złożyły na ręce Wielebnej Siostry Radnej M. Damiany Cykulskiej przyrzeczenia.

     Jesteśmy bardzo wdzięczne Przewielebnej Siostrze Prowincjalnej M. Kamili Paszkowiak i Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, że mogłyśmy przeżywać nasze rekolekcje w Domu Rekolekcyjnym w Puszczykowie.

Wszystkim mówimy „Bóg zapłać” i obiecujemy pamięć w modlitwie.