Słowo diakona Dawida - ostatnie Nieszpory

Odmówione wspólnie Nieszpory zakończyły czas intensywnego przygotowania do złożenia Ślubów Wieczystych. Upraszałyśmy Boże błogosławieństwo na każdy dzień. Niech Światło Chrystusa prowadzi i oświeca drogę do Portu Zbawienia.

{youtube}https://www.youtube.com/watch?v=eWm9bIU98Zg{/youtube}