Rozpoczęcie przygotowania do ślubów wieczystych

20.06.2015r.

Tegoroczne przygotowanie do ślubów wieczystych rozpoczęło się w naszej prowincji w domu formacyjnym w Puszczykowie. Przygotowanie rozpoczęły: s.M. Natanaela, s.M. Michalina, s.M. Gracjana, s.M. Anna, które potrwa do 20 sierpnia br. Przygotowanie rozpoczęło się wspólną Eucharystią sprawowaną w intencji sióstr wieczystek, której przewodniczył ks. Krzysztof Jackowiak TChr. Wprowadził siostry w czas przygotowania rozważeniem słów wypowiedzianych przez św. Jana Pawła II w czasie apelu jasnogórskiego w 1991r. : „Jestem z Krzyżem. Pamiętam z Biblią. Czuwam z Ikoną”. Siostrom juniorystkom towarzyszyły w modlitwie na Eucharystii, siostra Mistrzyni Franciszka, siostra Mistrzyni Józefa, siostra Mistrzyni Emilia z siostrami nowicjuszkami i siostra przełożona Teresa. Polecamy siostrę Mistrzynię Józefę i siostry wieczystki modlitwie, by Duch Święty Je prowadził i umacniał.

(bieżąca relacja będzie umieszczana po lewej stronie pod banerkiem Relacja przygotowanie do ślubów wieczystych)