Jubilate Deo w Łopiennie

05.2015r.

W parafialnym kościele w Łopiennie dziękowałyśmy Bogu za Siostry Jubilatki: s. M. Cezarii i s. M. Dominiki.

Niech Boże błogosławieństwo towarzyszy naszym Kochanym Siostrom Jubilatkom.