Kolejny etap remontu

11.05.2015r.

W maju rozpoczął się kolejny etap remontu budynku poszpitalnego w Poznaniu przy Domu Prowincjalnym, który ma służyć jako Centrum Pomocy Osobom Starszym. Niech Boża Opatrzność czuwa.