Jubilate Deo w Poznaniu

23.05.2015r.

Podczas Mszy świętej w kaplicy Domu Prowincjalnego, której przewodniczył bp Grzegorz Balcerek dziękowaliśmy Dobremu Bogu za 60 lat profesji zakonnej s. M. Ambrozji i 25 lat profesji zakonnej s. M. Honoraty.