Poświęcenie obrazu

„Z zapewnieniem mojej wiernej matczynej miłości,
wszystkich polecam i zamykam w Boskim Sercu.”
Bł. Maria Luiza Merkert

14 listopada stanowi szczególną datę dla naszego Zgromadzenia. W tym dniu jak co roku świętowałyśmy we wspólnocie Domu Prowincjalnego w Poznaniu wspomnienie bł. Marii Luizy Merkert, założycielki naszego Zgromadzenia.

 

Święto to jest również naszym duchowym przygotowaniem do Uroczystości Świętej Elżbiety, przypadającej 17 listopada, połączone z adoracją Chrystusa Eucharystycznego ze względu na przypadający 16 listopada dzień pokutny.

W tym roku podczas porannej Eucharystii w kaplicy Domu Prowincjalnego w obecności Sióstr ks. Kapelan Piotr Garstecki dokonał uroczystego poświęcenia obrazu bł. Marii Luizy Merkert, namalowanego przez S. M. Felicytę z prowincji wrocławskiej. Przy obrazie przez cały dzień stała zapalona świeca. Miała nam przypominać o świętości życia błogosławionej Założycielki, która spalała się właśnie jak świeca każdego dnia w pełnieniu czynów miłości wobec drugiego człowieka.

Symbolika obrazu zaprasza do refleksji i modlitwy za biednych i potrzebujących, a zwłaszcza za rodziny. Na poświęconym wizerunku bł. Maria Luiza ukazana jest właśnie w obecności rodziny, która stanowi cenną wartość, tak często negowaną we współczesnym świecie. Błogosławiona trzyma w dłoniach chleb, którym jako duchowe córki św. Elżbiety, każdego dnia powinnyśmy dzielić się z innymi.

Wieczorem podczas nabożeństwa, odmówiłyśmy wspólnie litanię do bł. Marii Luizy Merkert oraz uczciłyśmy jej relikwie. Wdzięczne za wszelkie dobro, prośmy o potrzebne łaski dla naszego Zgromadzenia słowami bł. Założycielki: „Dobry i miłosierny Bóg niech otacza swą opieką i błogosławi po wszystkie czasy”.