Bodzyniewo - Nawracajcie się  i wierzcie w Ewangelię

11-13.03.2015r.

Od 11 do 13 marca uczniowie przeżywali szkolne rekolekcje wielkopostne pod hasłem „Nawracajcie się  i wierzcie w Ewangelię.” (Mk 1,15)Pogłębiali rozumienie biblijnych przypowieści o Synu marnotrawnym oraz Zagubionej owcy. Poszerzali znajomość pojęcia nawrócenie. Pomagały im w tym inscenizacje przygotowane przez uczniów II etapu edukacyjnego, opatrzone komentarzami księdza proboszcza Ryszarda Pazgrata. W dniu poświęconym życiu konsekrowanemu (Adwent 2014 - 02 luty roku 2016 - obchodzimy w Kościele Rok Życia Konsekrowanego) w szkole gościły siostry elżbietanki. Przybliżyły dzieciom, czym jest powołanie, postacie założycielki oraz patronki elżbietanek. Opowiedziały o działalność swojego zgromadzenia. Dzieci otrzymały od sióstr puzzle, kolorowanki, książki o życiu błogosławionej Matki Marii Merkert oraz św. Elżbiety Węgierskiej. Siostry przygotowały dla uczniów zadania związane z tematem powołanie. Wszystkie grupy spisały się na medal. Dzieciom pomagali z wielkim zaangażowaniem nauczyciele oraz rodzice. Uczestnicy rekolekcji spotykali się ze słowem Bożym w nabożeństwach słowa Bożego. Modlili się w czasie nabożeństwa drogi krzyżowej, którą przygotowali uczniowie z klasy piątej i szóstej. Cieszy fakt, że w czasie rekolekcji towarzyszyli uczniom rodzice. Serdecznie dziękujemy mamom oraz babci, które pomimo różnorodnych obowiązków, znalazły czas i włączyły się w przebieg rekolekcji.